Firma DuPont u progu nowego sezonu, obok corocznych konferencji dla rolników, zorganizowała drugi raz spotkanie dla przedsiębiorców detalicznych. Byliśmy obecni w Borkach Wyrkach pod Siedlcami. Jakie tematy były omawiane?

Rozpoczynając spotkanie z przedsiębiorcami, dyrektor DuPont Polska Krzysztof Golec podkreślił, że nie pamięta tak dobrej koniunktury w rolnictwie już od dłuższego czasu. Przyczyniły się do tego wejście Polski do Unii Europejskiej i zapotrzebowanie na płody rolne, nie tylko jako żywność, ale również odnawialne źródła energii. To między innymi w firmie DuPont opracowano projekt w dziedzinie energii odnawialnej, zakładający wdrożenie do roku 2010 biorafinerii produkującej biopaliwa z celulozy pozyskiwanej jako produkt uboczny z uprawy kukurydzy, pszenicy i żyta, a także z roślin energetycznych. Firma DuPont przewiduje, że zwiększy oferty środków ochrony roślin oraz produktów poprawiających bezpieczeństwo i ochronę pracy. Trwają też prace nad wprowadzeniem na rynek polski nowych preparatów, takich jak: Steward 30 WG i Reveller 280 SC.

Walka w kukurydzy

Piotr Bęczyński – przedstawiciel regionalny na Polskę południowo--wschodnią – mówił o ochronie kukurydzy, której powierzchnia uprawy w ostatnich 10 latach zwiększyła się dwukrotnie. Pojawiło się jednak więcej zagrożeń. Po zwalczaniu chwastów kolejnym ważnym problemem są szkodniki – najgroźniejsza jest zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa i omacnica prosowianka. DuPont planuje już wkrótce wprowadzić na rynek insektycyd do zwalczania stonki kukurydzianej i omacnicy prosowianki – Steward. Na razie jest on znany ogrodnikom, ponieważ stosuje się go do zwalczania szkodników w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

Accent 75 WG to nowy herbicyd w formie granulatu do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Środek ten stosuje się nalistnie do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych, takich jak: perz właściwy i prosowate oraz niektóre chwasty dwuliścienne. Jest to herbicyd selektywny o działaniu układowym. Substancję aktywną stanowi nikosulfuron. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza jego działanie, chłodna i sucha może je opóźnić.