Zaopatrując się w herbicydy na nadchodzący sezon powinno się przeanalizować stan swojego pola pod kątem ostatnio występującego zachwaszczenia i skuteczności aplikowanych środków.

Coraz częściej bowiem obserwuje się zjawisko odporności chwastów, które nasiliło się przy monokulturze upraw i bezorkowej uprawie. Uodparnianiu się chwastów sprzyja stosowanie w gospodarstwie herbicydów zawierających te same substancje aktywne lub takich, które mają bardzo zbliżony mechanizm działania. Źle dobrane preparaty także mogą sprzyjać uodparnianiu się chwastów. Ponadto wykonując zabieg w niesprzyjających warunkach, nie tylko nie uzyska się pożądanego efektu, ale wpłynąć można na uodpornienie się chwastów. Stosowanie zbyt niskich dawek środków i ich aplikacja w niewłaściwej fazie rozwojowej chwastów praktycznie w konsekwencji przekładają się na uodpornienie chwastów.

Chwasty mogą być odporne na jedną substancję aktywną, jest to wówczas odporność prosta. Jeśli pojawi się biotyp odporny na jedną substancję aktywną zazwyczaj potrafi szybko rozłożyć przyjętą substancję aktywną w procesie metabolizmu na nieszkodliwe produkty przemiany materii. Taki chwast można zwalczać innymi środkami zawierającymi substancje aktywne z tej samej grupy chemicznej lub o takim samym mechanizmie działania. Jeśli gatunek jest odporny na co najmniej dwie substancje aktywne o takim samym mechanizmie działania, ale o różnej budowie chemicznej (mowa wówczas o odporności krzyżowej) wprowadza się środki z innych niż dotychczas stosowano grup chemicznych. Najtrudniej zwalcza się biotyp cechujący się odpornością wielokrotną, która oznacza że chwast jest odporny na herbicydy z różnych grup chemicznych i o różnym mechanizmie działania.

Dlatego by uniknąć uodparniania się chwastów herbicydy powinno się zmieniać także, gdy od dłuższego czasu w gospodarstwie aplikowano preparaty, które mają zbliżony mechanizm działania. Wskazana też jest rotacja środków dla herbicydów stosowanych jesienią i wiosną. Oprócz walki chemicznej z chwastami dobrze jest równocześnie wykorzystywać metody mechaniczne. Istotne też jest zmianowanie upraw.

Skuteczność zabiegu herbicydowego jest uwarunkowana wieloma czynnikami: fazą rozwojową chwastu, dawką preparatu, momentem podania środka i sposobem - techniką aplikacji. Herbicydy doglebowe podaje się na dostatecznie uwilgotnioną glebę, a dolistne przy wilgotności powietrza >60 proc. Środki podaje w momencie aktywnego wzrostu chwastów. Jeśli jednak po zimie chwasty z rodziny traw są uszkodzone w wyniku działania mrozu, należy odczekać z zabiegiem do czasu odzyskania przez nie kondycji i wówczas dopiero zaaplikować środek chwastobójczy.

Podobał się artykuł? Podziel się!