Pomimo przedwschodowego zwalczania chwastów na plantacjach ziemniaka (ten temat przedstawiliśmy w kwietniowym numerze "Farmera"), pojawiają się one także po wschodach roślin. Do ich eliminacji proponowanych jest wiele rozwiązań herbicydowych (tab. 1, tab. 2). Zanim jednak sięgniemy po jedno z nich, należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach.

ZABIEGI WYKONUJEMY DO ZWARCIA MIĘDZYRZĘDZI

W celu uzyskania pożądanej skuteczności powschodowe odchwaszczanie powinno być wykonane do momentu zwarcia międzyrzędzi roślin ziemniaka. To zrozumiałe, bo stosowane później preparaty zatrzymywałyby się na liściach ziemniaka i nie mogłyby dotrzeć do chwastów. Po zwarciu międzyrzędzi ziemniak zazwyczaj na pewien czas wygrywa konkurencję z chwastami, gdyż bujnie rozwinięta nać skutecznie odcina im dostęp do światła.

Większość herbicydów zaleca się stosować, gdy rośliny osiągną wysokość 8-10 cm (oparte na metrybuzynie) lub do momentu, gdy osiągną 15 cm (oparte na rimsulfuronie). Warto tu zaznaczyć, że większość z tych preparatów można stosować także w formie dawek dzielonych, w postaci dwóch zabiegów przeprowadzonych w założonym w etykiecie ostępie czasowym lub w mieszaninach łącznie z substancją czynną pochodzącą z innej grupy chemicznej. O takiej możliwości i szczegółach z tym związanych informują nas między innymi etykiety preparatów.

NA JEDNOLIŚCIENNE CAŁA GAMA GRAMINICYDÓW

Graminicydy zwalczające chwasty jednoliścienne w uprawie ziemniaka aplikować można do momentu zwarcia międzyrzędzi. Jednak aby były bardziej skuteczne, zaleca się stosować je wcześniej, do momentu zakrycia 50 proc. międzyrzędzi. W dawkach niższych graminicydy są zalecane do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, paluszniki, włośnice) oraz owsa głuchego, samosiewów zbóż i wyczyńca polnego. W dawkach wyższych zwalczają perz właściwy i wiechlinę roczną. Decydując się na takie preparaty, warto pamiętać, że jednoliścienne jednoroczne podczas zabiegu muszą mieć przynajmniej 3 liście i nie powinny przekroczyć fazy końca krzewienia. Z kolei optymalny moment zwalczania perzu to faza 4-6 liści (gdy perz osiągnie 1 5-20 cm wysokości).

UWAGA NA METRYBUZYNĘ