SZEROKIE SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB

Jęczmień jest porażany patogenami, które występują rzadziej na innych gatunkach zbożowych. Od początku wegetacji wiosennej, szczególnie w warunkach wilgotnej i chłodnej pogody, rośliny jęczmienia narażone są na atak rynchosporiozy oraz plamistości siatkowej jęczmienia. Natomiast kupki pomarańczowych zarodników w formie poduszek rozrzuconych po całej powierzchni liści są oznaką zaatakowania plantacji przez rdzę jęczmienia. Najbardziej popularnym patogenem zbożowym, który rozwija się również na jęczmieniu, jest mączniak prawdziwy, którego forma nieco różni się od formy występującej na pszenicy, gdyż wytwarza delikatniejszy wojłokowaty nalot. Górne liście poraża również ramularia - choroba powodowana przez patogeny grzybowe, która różni się swym pochodzeniem od innych bardzo podobnych do niej plam powodowanych stresem fizjologicznym. Oprócz chorób powodujących plamistości liści, jęczmień, a właściwie jego forma ozima, porażana jest również przez grzyby powodujące choroby podsuszkowe. Na kłosach jęczmienia jarego i ozimego rozwijają się patogeny powodujące fuzariozy. Fuzarioza kłosów jęczmienia jest patogenem rzadziej pojawiającym się w porównaniu z fuzariozą kłosów pszenicy, jednak w skrajnych przypadkach powoduje dotkliwe straty w plonach. Jak widać, jęczmień porażany jest przez wiele patogenów, które w znaczący sposób wpływają na redukcję plonowania. Ważne jest więc skuteczne zabezpieczenie przed całym kompleksem chorób.