W tym aspekcie ochrona zbóż przed chorobami nabiera jeszcze większego znaczenia. Choroby zbóż powodowane przez grzyby należą do najbardziej szkodliwych dla tych roślin, gdyż patogeny te dysponują najbardziej wszechstronnymi możliwościami rozprzestrzeniania się i przystosowania do najgroźniejszych warunków środowiska. Praktycznie wszystkie grzyby porażające zboża mogą być przyczyną znacznych strat w plonie. Mogą one także znacząco wpływać na jego jakość. Do najpowszechniej występujących w naszym kraju chorób pszenicy powodowanych przez grzyby należą: rdze, septoriozy liści i plew, mączniak prawdziwy, fuzarioza kłosa oraz choroby podsuszkowe obejmujące kompleks kilku objawów, a mianowicie zgniliznę korzeni i podstawy źdźbła oraz łamliwość źdźbła. Przyczyną zgnilizny korzeni i podstawy źdźbła są Gaeumannomyces graminis i grzyby z rodzaju Fusarium oraz Rhizoctonia, a łamliwości źdźbła Pseudocercosporella herpotrichoides. Fuzarioza kłosów jest jedną z najważniejszych chorób grzybowych zbóż, gdyż w wyniku jej występowania dochodzi do obniżenia plonowania i znacznego pogorszenia jakości ziarna wskutek zanieczyszczenia przez mikotoksyny.

Dysponowanie więc efektywnymi środkami ochrony zbóż przed grzybowymi czynnikami chorobotwórczymi jest ogromnie istotne. Yamato 303 SE to nowy, należący do nielicznych, zwalczających szerokie spektrum występujących na zbożach chorób. Zawiera dwie substancje aktywne z różnych grup chemicznych o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Jedna z nich to benzimidazol - tiofanat metylowy, a druga tetrakonazol. Obydwie substancje działają systemicznie, czyli zarówno na powierzchni rośliny, jak i przemieszczając się wewnątrz jej, powodują różne zaburzenia rozwojowe patogenów i blokują w ten sposób procesy chorobowe. Oznacza to, że przed porażeniem przez grzyby, chronione są nie tylko opryskane części rośliny, ale zabezpieczone są też te, które wyrosną i rozwiną się później.