Zakres aktywności chwastobójczej preparatu Tolurex 500 SC dobrze pasuje do swoistego zachwaszczenia zbóż ozimych. Tolurex 500 SC jest herbicydem przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej, wiechliny rocznej, wyczyńca polnego oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu ozimym.

Tolurex 500 SC - substancja aktywna

Substancja aktywna herbicydu Tolurex 500 SC - chlorotoluron, pobierana jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Tolurex 500 SC - dawkowanie i terminy stosowania

Tolurex 500 SC pod względem terminu stosowania jest uniwersalnym herbicydem działającym przez glebę i liście, jesienią, zimą, na przedwiośniu i wiosną.

Bezpieczeństwo stosowania

Tolurex 500 SC jest herbicydem bezpiecznym dla zbóż, jednak niektóre odmiany pszenicy ozimej, np. Alba i Almari, są wrażliwe na środek w dawce 3,0 l/ha i w niesprzyjających warunkach mogą reagować obniżką plonu ziarna do 10%. U odmian Kobra, Elena i Izolda mogą wystąpić niewielkie uszkodzenia liści pszenicy ozimej. Zmiany te nie wpływają na plon ziarna.

Chwasty zwalczane przez Tolurex

Zakres aktywności chwastobójczej obejmuje wiele gatunków chwastów typowych dla zbóż ozimych.

Chwasty wrażliwe:

jednoliścienne - miotła zbożowa, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny;

dwuliścienne - chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, przytulia czepna (od fazy kiełkowania do fazy dwóch okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa.

Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty.

Z wielu doświadczeń wynika, że dla uzyskania wysokiego plonu zbóż, niezbędne jest zniszczenie 4-6 dominujących gatunków spośród chwastów jedno- i dwuliściennych. Szkodliwość występujących chwastów w zbożach wynika nie tylko z ich konkurencji o wodę, światło i składniki pokarmowe, ale mogą powodować one także inne skutki uboczne. Niekorzystna dla roślin zbożowych jest zwiększona wilgotność w przyziemnych partiach łanu, co pogarsza przewietrzanie roślin, powoduje ich wzrost podatności na infekcje czynnikami chorobotwórczymi, głównie grzybowymi. Stan ten zwiększa występowanie chorób podstawy źdźbła, rośliny są osłabione, gorzej zimują lub pod koniec wegetacji są podatne na wyleganie.