Na mocy pozytywnej decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca br., Topsin M 500 SC może zabezpieczać przed wieloma chorobami roślin. Nowa rejestracja pozwala również na zastosowanie go w uprawach małoobszarowych: zarówno w roślinach rolniczych, jak i ogrodniczych oraz szkółkach leśnych.

Dzięki temu Topsin M 500 SC stał się fungicydem o jednym z najszerszych zakresów etykiety spośród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku.

Substancją czynną preparatu Topsin M 500 SC jest tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidazoli).

Warto podkreślić również, iż etykieta rejestracyjna Topsinu M 500 SC dostępna jest w dwóch wersjach: dla profesjonalistów oraz dla użytkowników nieprofesjonalnych. W związku z tym, preparat mogą również stosować działkowcy oraz ogrodnicy amatorzy w ogródkach przydomowych.