Możliwość obniżenia kosztów produkcji sprawiła, że uproszczenia uprawowe w wielu gospodarstwach zadomowiły się na dobre. W przeciwieństwie do systemu płużnego, w uprawie uproszczonej (zwanej powierzchniową, konserwującą lub zachowawczą) gleba nie jest odwracana i znaczna część resztek pożniwnych pozostaje na powierzchni pola. Bytujące na nich chorobotwórcze grzyby, mają przez to łatwiejszy dostęp do następczej rośliny uprawnej. Czy może to być powodem silniejszej (niż w wypadku uprawy płużnej) presji chorób grzybowych na roślinę następczą, jaką jest pszenica ozima? Które przedplony (gatunki roślin) mogą być szczególnie niebezpieczne dla pszenicy? 

Autorzy niniejszej publikacji, w latach 2009-2011 podjęli badania, w których starali się znaleźć odpowiedź na tak postawione pytania. Pszenicę ozimą odmiany Muszelka wysiewano po trzech różnych przedplonach: rzepaku, kukurydzy i pszenicy. Glebę pod doświadczenia przygotowano systemem tradycyjnym (brona talerzowa, orka, agregat uprawowy bierny) oraz uproszczonym (brona talerzowa, brona wirnikowa, agregat uprawowy bierny).

W doświadczeniu polowym oceniano występowanie chorób podstawy źdźbła oraz liści i kłosa. Ocenę porażenia wykonano w fazie pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 75).

Podczas obserwacji chorób podstawy źdźbła oceniano procent porażonych roślin w poszczególnych stopniach porażenia, a następnie obliczono wskaźnik porażenia. Obserwowano również procent porażonej powierzchni liści i kłosa przez występujące w okresie wegetacji choroby.

Przeprowadzone doświadczenia laboratoryjne miały na celu ocenę stanu zdrowotności zebranego ziarna. Oznaczono zawartość mikotoksyn (deoksyniwalenolu i zearalenonu) oraz zasiedlenie ziarna przez grzyby.

W obu latach badań na podstawie źdźbła obserwowano występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.) oraz łamliwości źdźbła (Oculimacula spp.), na liściach stwierdzano objawy brunatnej plamistości liści (Drechslera tritici-repentis) oraz w niewielkim nasileniu mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis).