Plantatorom rzepaku oczekującym ponadprzeciętnej ochrony herbicydowej polecamy Butisan® Avant + Iguana™ Pack, który zwalcza szerokie spektrum chwastów, w tym uciążliwe, oraz posiada bardzo elastyczny termin stosowania.

Tak szerokie spektrum zwalczanych chwastów oraz elastyczność stosowania jest potrzebna w uprawie rzepaku ozimego, ponieważ roślina ta oczekuje intensywnej ochrony już od chwili siewu.

Tendencja obniżania normy wysiewu pozwala z jednej strony pojedynczym roślinom rzepaku rozwijać się optymalnie, a z drugiej strony stwarza korzystne warunki do rozwoju chwastów. Pozostawione chwasty w przypadku niskiej obsady roślin rzepaku rozwijają się bardzo intensywnie jesienią i ich skuteczne zwalczanie wiosną jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. Chwasty w rzepaku powinny być zwalczane wcześnie, ponieważ konkurują z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe szczególnie w początkowym okresie wzrostu i rozwoju. Duże zachwaszczenie obniża zimotrwałość roślin i może doprowadzić do likwidacji upraw.

Butisan® Avant + Iguana™ Pack to doskonała synergia działania

Dzięki połączeniu dwóch produktów – Butisan® Avant (NOWA wersja Butisanu jeszcze lepiej dostosowana do równych warunków glebowych) oraz IguanaTM otrzymano w ramach jednego zestawu kompletne rozwiązanie, łączące w sobie działanie nalistne i doglebowe, W sumie to aż 6 substancji czynnych: metazachlor, chinomerak, dimetanamid-P, chlopyralid, aminopyralid, pikloram. Przeznaczone do stosowania w różnych terminach i zwalczające szerokie spektrum uciążliwych chwastów m.in. tasznika pospolitego, chwasty rumianowate, tobołki polne, przytulię czepną, mak polny, bodziszki, przetaczniki, jasnoty, gwiazdnicę pospolitą. Dodatkowo zwalczane są takie chwasty jak: fiołek polny, chaber bławatek oraz komosa biała. Każdy zestaw składa się z 15 L produktu Butisan Avant oraz 2 L produktu Iguana.