Rządowy projekt ustawy o środkach ochrony roślin, która ma regulować kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowaniem, potwierdzaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, ale też doradztwem, znajduje się obecnie w Senacie. Eksperci mają jednak do niej pewne zastrzeżenia?

- W artykule 42, który dotyczy usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, należy dokładnie określić wymagania stawiane przed doradcą. Usługi doradcy powinny być koncesjowane - uważa prof. Marek Mrówczyński Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

Doradca oprócz ukończonych studiów wyższych powinien przechodzić ciągłe doskonalenie wiedzy.

- Usługi doradcze powinny być ubezpieczone od błędów popełnionych podczas doradzania. W artykule 42 powinna być delegacja dla Ministra właściwego do spraw rolnictwa, który w drodze rozporządzenia określi wymagania dotyczące doradcy - dodaje prof. Mrówczyński.

Osoba, która będzie doradzała odnośnie metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, musi mieć ukończone szkolenia. Również nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed świadczeniem tych usług, ukończyły szkolenie wymagane od osób świadczących usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Podobał się artykuł? Podziel się!