Kampania prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ma na celu uświadomienie rolnikom istnienie ryzyka oraz  konsekwencje jakie mogą się pojawić po zastosowaniu nielegalnych pestycydów.

Według szacunków EUROPOL podrabiane środki ochrony roślin mogą stanowić nawet 10-15% rynku. Problem ten dotyka w różnym stopniu wszystkie kraje europejskie. Podrabiane preparaty nie są poddawane badaniom. Co za tym idzie nieznany jest ich skład i nie można ocenić ich wpływu na środowisko i bezpieczeństwo w ich stosowaniu i produkcji żywności.

Złudna oszczędność:

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin  przedstawia dla przykładu prostą kalkulację:

Wyobraźmy sobie producenta ziemniaków, który chroni swoje uprawy przed agrofagami stosując środki ochrony roślin. Załóżmy, że za litr podstawowego herbicydu zapłaci 120 zł. Przy zastosowaniu pełnej dawki -2 l/ha oprysk kosztuje rolnika 240 zł/ha uprawy. Rolnik uzyskuję plon w wysokości 35 ton. Sprzedaję go i otrzymuję 16 tys. zł.

Załóżmy, że nielegalny herbicyd z nieznanego  źródła kosztuje rolnika 30 proc. mniej, w takim przypadku zapłacił by 72 zł mniej za ochronę swojej uprawy. Na pewnym etapie produkcji okazuję się, że są one skażone niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, co oznacza konieczność wycofania i utylizacji całej partii sprzedanych ziemniaków.

Czy dla oszczędności 72 zł warto narażać na niebezpieczeństwo cały łańcuch żywnościowy i zdrowie konsumentów, siebie i własną rodzinę na poważne straty finansowe, a środowisko naturalne na działanie nieznanych substancji chemicznych?

W jaki sposób należy się przed fałszywymi środkami ochrony zabezpieczyć?

Według Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin należy kupować środki ochrony roślin jedynie u autoryzowanego sprzedawcy, w sklepie lub hurtowni. Wszystkie zakupione środki powinny posiadać  czytelną etykietą w języku polskim, która powinna być trwale przytwierdzona do opakowania, z wyraźnym zaznaczeniem nazwy producenta, z datą produkcji oraz numerem partii.Po dokonaniu transakcji zawsze należy żądać dowodu zakupu. Za każdy produkt kupiony w legalnym obrocie sprzedawca ma obowiązek wystawić i wręczyć kupującemu paragon lub fakturę, który jest podstawą do reklamacji towaru. Nie należy kupować pestycydów od przygodnych sprzedawców, na targowiskach lub w internecie.

W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości powinno się kontaktować z lokalnym inspektorem PIORIN.

Podobał się artykuł? Podziel się!