Specjaliści od sprzedaży pestycydów trzy lata temu szacowali, iż stosowanie podróbek stanowi blisko 7% ogólnego zużycia środków ochrony roślin. Dziś określają, że w Polsce fałszowane preparaty stanowią jedną dziesiątą wartości całego rynku.
Większość tych nielegalnie sprzedawanych preparatów trafia na nasz rynek z Chin i innych krajów azjatyckich, a także z państw dawnego Związku Radzieckiego. Preparaty te przekraczają granice w opakowaniach zbiorczych, jako półprodukty. Ten przestępczy proceder  przybrał już charakter działalności zorganizowanej, a z uwagi na coraz wyższy poziom usług poligraficznych i innowacyjne technologie produkcji opakowań detalicznych bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe staje się odróżnienie oryginału od podróbki.

Bardzo często podrabiane są preparaty z grupy sulfonylomoczników. W tym roku polski rynek zalewają podróbki insektycydów do zwalczania szkodników w sadach. Dlatego sadownicy powinni być wyjątkowo czujni przy zakupie tych środków.

Z uwagi na globalny charakter tych oszustw Unia Europejska wydała rezolucję, która nakazuje jej członkom podjęcie działań redukujących to zjawisko. Głównym celem walki z podrabianiem środków ochrony roślin jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Zastosowanie takich niesprawdzonych preparatów stanowi istotne niebezpieczeństwo dla człowieka, gdyż w żywności pozostają nieznane i nieprzebadane substancje. Stosowanie nieoryginalnych pestycydów to także zagrożenie dla rolnictwa i środowiska naturalnego. Ich użycie może nie tylko zniszczyć uprawy, spowodować znaczącą zniżkę plonów, przynieść zatem znaczne straty finansowe, ale także spowodować uszczerbek na zdrowiu osób mających z nimi kontakt, nie mówiąc już o  poważnym zanieczyszczeniu wód gruntowych. Dlatego tak  ważna jest likwidacja, a przynajmniej znaczące ograniczenie tego niebezpiecznego dla nas wszystkich procederu.

Producenci rolni powinni zachować niezwykłą ostrożność przy wyborze i kupnie preparatu.:
- nie powinni kupować pestycydów i innych środków produkcji od przygodnych sprzedawców,
- mieć ograniczone zaufanie do „ofert specjalnych”,
- sprawdzać uprawnienia oferenta sprzedaży internetowej,
- sprawdzać zabezpieczenia i oznakowania stosowane przez producenta,
- kupując produkt powinni żądać faktury, która jest podstawą przy wnoszeniu reklamacji,
- dokonywać zakupów w hurtowniach i sklepach, która posiadają stosowne zezwolenia i które oferują odebranie pustego opakowania po zużytym preparacie,
- stosować pestycydy w opakowaniach z trwale przymocowaną etykietą – instrukcją stosowania w polskim języku,
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności produktu, skontaktować się z Inspektorem Ochrony Roślin,