Zgnilizna twardzikowa wywoływana jest przez grzyb Sclerotinia sclerotiorum – patogen należący do gromady workowców. Powszechnie występuje w rzepaku, jak również w innych gatunkach z rodziny kapustowatych. Zdarza się, że rozwija się na plantacjach ziemniaka oraz roślin bobowatych. 

Optymalne warunki do rozwoju choroby to temperatura 10 – 12 st. C, wysoka wilgotność gleby i powietrza. Próg szkodliwości dla rzepaku w przypadku zaobserwowania pierwszych oznak choroby wynosi 1 proc. porażonych roślin.

Źródłem choroby są sklerocja (przetrwalniki), które znajdują się w zanieczyszczonym materiale siewnym oraz w glebie. W okresie kwitnienia zarodniki workowe zakażają płatki kwiatków, potem wraz z nimi opadają na liście. W dalszej kolejności grzybnia wnika do tkanek i przedostaje się na powierzchnie łodyg. 

Objawy choroby występują na łodygach oraz łuszczynach. Początkowo pojawiają się jasne plamy, na których widoczny jest biały obfity nalot puszystej grzybni. W środku łodygi zaś tworzą się czarne sklerocja. 

Przykładowe fungicydy do zwalczania zgnilizny twardzikowej: 

·        Acanto 250 S C (substancja czynna – pikoksystrobina). Zalecany do stosowania od momentu opadania pierwszych płatków w dawce 1l/ha;

·        Difcor 250 EC (substancja czynna – difenokonazol). Zalecany do stosowania od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50 proc. kwiatów otwartych) (BBCH 60-65). Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby  w dawce 0,5 l/ha;

·        Amistar 250 SC (substancja czynna – azoksystrobina). Zalecany do stosowania zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku  w dawce 0,8 – 1l/ha;

·        Grisu 500 SC (substancja czynna – iprodion). Zalecany do stosowania od fazy pełni kwitnienia do końca kwitnienia (od BBCH 65 doBBCH 69) w dawce  1 l/ha;

·        Amistar Xtra 280 SC (substancja czynna – azoksystrobina). Zalecany do stosowania zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69) w dawce 0,8-1  l/ha;