Aktualnie, notowane są ogniska w strefach: zasiedlenia i ryzyka na terenie 8 województw (dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) oraz dodatkowo na obszarze, do tej pory uznawanym za wolny od szkodnika, tj. w województwie łódzkim - w powiecie pajęczańskim, w gminach: Sulmierzyce i Rząśnia.

Przypominam, że w związku z bardzo wysokim stopniem zagrożenia dla upraw, jakie stanowi zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, szkodnik ten został uznany zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce za organizm kwarantannowy, podlegający obowiązkowi zwalczania. Z uwagi na status kwarantannowy, informacje o zaobserwowanym wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia tego szkodnika, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 20004 r. Nr 11, poz. 94, ze zm.), należy niezwłocznie przekazać do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zasady zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się szkodnika określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 154, poz. 1087).

Szczegółowe informacje na temat szkodliwości, biologii i zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej można uzyskać na stronie internetowej oraz w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: PIORIN

Podobał się artykuł? Podziel się!