Eksperci oceniają, że podróbki stanowią ponad 10 proc. procent stosowanych przez producentów rolnych pestycydów. Każdego roku rośnie ilość przestępstw w tej sprawie. Koncerny chemiczne bronią się przed podrabianiem swoich produktów. Przede wszystkim zmieniają opakowania produktów na trudniejsze do skopiowania. Niezależnie od wyglądu etykiety przed zakupem pestycydów, należy upewnić się, czy opakowanie nie było otwierane tzn. czy posiada nienaruszoną plombę. Następnie należy sprawdzić czy produkt ma nadrukowany numer partii i ważną datę produkcji. Są to podstawowe zasady ostrożności przy zakupie środków ochrony roślin.

Bardzo często jako środki ochrony roślin sprzedawane są nieokreślone substancje niewiadomego pochodzenia. Rolnicy kupują je przede wszystkim ze względu na niższą cenę i są nieświadomi, że takie środki zamiast ratować plantacje przed patogenami, mogą niszczyć całe uprawy. Podróbki są również bardzo groźne dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. Rolnicy powinni mieć też na uwadze to, że mają obowiązek stosowania przy ochronie upraw tylko tych produktów, które są zarejestrowane i dopuszczone do użytku. Jeśli rolnik świadomie złamie taki nakaz, to grożą mu sankcje finansowe i prawne.

Rozpoznanie podrobionego środka ochrony roślin jest często bardzo trudne, dlatego ważne jest dokonywanie zakupu wyłącznie u pewnych i sprawdzonych sprzedawców w hurtowniach i sklepach, które posiadają stosowne zezwolenia i które oferują odebranie pustego opakowania po zużytym preparacie oraz wystawienie faktury bądź rachunku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności produktu, producenci rolni powinni bezzwłocznie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Roślin. Cechy produktu, które mogą świadczyć o fałszerstwie to m.in. atrakcyjna - obniżona cena, słaba jakość opakowania, np. łatwo odkształcające się, etykieta-instrukcja stosowania słabej jakości - mało czytelny lub rozmazany nadruk, etykieta-instrukcja stosowania tylko w języku obcym, brak daty produkcji i numeru partii na opakowaniu, brak hologramów, w przypadku firm stosujących takie zabezpieczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!