Pierwsze skrzypionki i mszyce wystąpiły w uprawach pszenicy ozimej, która obecnie znajduje się w fazie strzelania w źdźbło. Skrzypionki to jedne z najważniejszych szkodników zbóż o znaczeniu ekonomicznym. Jeszcze niedawno było ich stosunkowo mało i nie stanowiły takiego zagrożenia jak obecnie. Dopiero w ostatnich latach nasilenie ich występowania wzrosło na terenie całej Polski.

Żer chrząszczy jest jednak mało groźny, bo odbywa się wiosną na liściach roślin w stadium rozwojowym krzewienia i strzelania w źdźbło, a więc na liściach niemających istotnego wpływu na plon ziarna. Gorzej jest w wypadku larw, które powodują uszkodzenie aparatu asymilacyjnego liści - przede wszystkim flagowych i podflagowych, a wiec tych które wpływają na plon. Próg szkodliwości to 1 - 1, 5 larwy na jednym źdźble: jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta i 0, 5 - 1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Mszyce też jeszcze do niedawna nie stanowiły tak poważnego problemu. Mszyce przede wszystkim wysysają soki, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonów. Dodatkowo przenoszą wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BDYV) - choroby pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Zarówno larwy, jak i postacie dorosłe, uszkadzają rośliny, co prowadzi do więdnięcia i zasychania młodych roślin oraz do niewykłaszania się zbóż i bielenia kłosów u starszych roślin.

Podobał się artykuł? Podziel się!