Zabieg zaprawiania jest najłatwiejszym i najtańszym sposobem ochrony zbóż przed chorobami przenoszonymi przez zakażone ziarniaki oraz przed infekcją powodowaną przez patogeny żyjące saprofitycznie w glebie i na resztkach roślinnych. Zaprawy ograniczają także w znacznym stopniu źródło infekcji innych grzybów chorobotwórczych powodujących między innymi fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, fuzariozę liści i kłosów, rdzę, rynchosporiozę oraz mączniaka prawdziwego, które łatwo porażają delikatne roślinny w fazie wschodów. Zaprawy dzięki szerokiemu zakresowi działania ochronnego i długiemu okresowi działania stwarzają optymalne warunki do prawidłowego rozwoju roślin.

Bardzo istotną sprawą jest właściwy dobór zaprawy, który powinien zależeć od kilku czynników między innymi warunków agrotechnicznych uprawy (termin siewu, zmianowanie i warunki pogodowe oraz zasiedlenia ziarniaków przez patogeny chorobotwórcze w poprzednim sezonie wegetacyjnym). Kiedy stwarzamy warunki sprzyjające występowaniu chorób w  uprawie zbóż (siejemy zboża w złym zmianowaniu, jest wilgotna i umiarkowanie ciepła jesień lub wiosna) lub gdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie choroby mogą zagrażać uprawie powinniśmy tak dobrać preparat, aby miał on przede wszystkim szerokie spektrum zwalczanych chorób oraz działanie zarówno kontaktowe jak i systemiczne.

Najważniejsze zalety Vitavaxu:

- Szerokie spektrum zwalczanych chorób

- Podwójny mechanizm działania

- Różny sposób działania ochronnego (leczniczego)

- Dobre antyodpornościowe zabezpieczenie

- Zabezpiecza przed uodpornieniem szczepów Fusarium

Vitavax jest bezpieczny dla nasion:

- nawet  w przypadku przedawkowania i konieczności dłuższego przechowywania

- nie ma rygoru  - terminu stosowania i głębokości siewu

Vitavax stymuluje wzrost roślin

Niektóre zaprawy nasienne mogą być neutralne (np. fludioxonil), a inne mogą oddziaływać negatywnie (np. triazole).

Na polu ten pozytywny efekt na wzrost roślin , wpływa na:

- szybsze wschody

- wyrównane wschody

- poprawę ukorzenienia i wzrost roślin

Szczególnie ważne w niesprzyjających warunkach:

- późny siew

- głęboki siew

- zimna, mokra gleba

- przesuszona gleba

- źle uprawiona gleba

- ubogie w składniki pokarmowe gleby - słabe gleby

Vitavax łączy bezpośrednie działanie fungicydowe z pobudzaniem naturalnych mechanizmów obronnych rośliny

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Viterbo we Włoszech wykazały, że VITAVAX uaktywnia naturalne mechanizmy obronne siewek pszenicy.

W ciągu 48 godzin od wysiania zaprawionych nasion pobudzona została produkcja dwóch enzymów: beta 1,3 glukanazy i chitynazy.

Siewki pszenicy wytwarzają te enzymy w normalnych warunkach w odpowiedzi na infekcje powodowane przez grzyby. Wcześniejsze badania wykazały, że podobna reakcja zachodzi w czasie 72-96 godzin od porażenia grzybem Fusarium culmorum.

Enzymy indukowane po zastosowaniu zaprawy Vitavax wcześniej powodują rozpad ścian komórkowych grzyba, co w efekcie skuteczniej zabezpiecza roślinę przed infekcją grzybami występującymi zarówno w glebie jak i ziarnie. Ponadto, zamierające komórki grzyba wydzielają substancje pobudzające naturalne mechanizmy obronne, co dodatkowo zwiększa skuteczność działania zaprawy Vitavax.

Oczywiście, poza aktywacją naturalnych mechanizmów obronnych, Vitavax wykazuje także doskonałe bezpośrednie działanie przeciwko głównym chorobom występującym na kiełkującym ziarnie jak i młodych siewkach.

VITAVAX – nowe możliwości – repelent dla ptaków

FRANCJA: Nowe możliwości stosowania tiuramu z powodu zakazu stosowania antrachinonu.

Przez wiele lat antrachinon jako dodatek do wielu zapraw był stosowany jako repelent dla ptaków. Od 2004 roku jego stosowanie w UE zostało zabronione. Sytuacja ta spowodowała konieczność poszukiwania innych substancji, które spełniałyby rolę repelenta.

Repelentne działanie tiuramu jako substancji wchodzącej m.in. w skład zaprawy Vitavax jest znane od wielu lat. W wyniku badań dr Gerarda Grolleau w INRA preparat uzyskał rejestrację we Francji.

Badania dotyczące repelentnego działania zaprawionych nasion kukurydzy na gawrony prowadzone były w miesiącach  styczeń i luty kiedy alternatywne źródła pożywienia są praktycznie niedostępne, a zapotrzebowanie na pożywienie stosunkowo duże. Prezentowane wyniki badań wskazują, że tiuram wykazał znacznie silniejsze działanie niż antrachinon będący preparatem porównawczym.

Dalsze badania miały na celu określenie repelencyjnego działania ziarna pszenicy zaprawionej tiuramem na dwa gatunki kuropatw. Umieszczone w klatkach ptaki karmione były jedynie ziarnem zaprawionym preparatem i antrachinonem. Ponownie stwierdzono silniejsze działanie repelencyjne tiuramu w porównaniu do preparatu antrachinon.

Zarejestrowane we Francji dawki tiuramu wynoszą odpowiednio 50 g dla kukurydzy i 60 g dla pszenicy. Zarejestrowany w Polsce Vitavax 200 FS zawiera 200g tiuramu i 200g karboksyny w 1 litrze. Zarejestrowane dawki w kukurydzy – od 250-300ml/100kg, co daje od 50-60 g tiuramu na 100kg nasion, oraz dla pszenicy od 300-350 ml/100kg, czyli odpowiednio 60-70 g tiuramu na 100 kg nasion.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!