Jerzy Zdunek

Autor: R. Iwański

Opis: Jerzy Zdunek

Komplet 560 SC to herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek zawiera dwie substancje czynne: flufenacyt i diflufenikan. Zalecaną dawką jest 0,4–0,5 l/ha. Naniesiona na glebę warstwa herbicydu niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt.

Najlepiej stosować go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – w czasie kiełkowania lub w fazie siewek. Termin ten przeważnie przypada w okresie od wschodów do 1–2 liści zbóż.

Jerzy Zdunek podkreślał podczas konferencji w Warszawie na której zaprezentowano nowości, że firma Bayer wychodzi z nowym produktem, gdyż wczesne jesienne zwalczanie chwastów jest coraz bardziej popularne wśród rolników.

Tomasz Kowal

Autor: R. Iwański

Opis: Tomasz Kowal

Kolejny produkt to Lamardor PAK, który składa się z fungicydowej zaprawy nasiennej Lamardor 400 FS oraz wysokiej jakości nawozu donasiennego. Środek to dwuskładnikowa zaprawa polecana do ochrony zbóż jarych, szczególnie jęczmienia i pszenicy. Zawiera dwie substancje czynne: protiokonazol i tebukonazol. Zalecana dawką jest 20 ml/100 kg nasion. – Rolnicy, którzy zdecydują się na Lamador PAK otrzymają bezpłatnie nawóz donasienny – mówił Tomasz Kowal z Bayer.

Kolejną zaprawą, która pojawi się w ofercie Bayer CropScience jest Astep 225 FS. – Środek znajduje się w końcowej fazie rejestracji – zaznacza Tomasz Kowal. Zaprawa zalecana jest do ochrony pszenicy ozimej oraz jęczmienia ozimego i jest pierwszą na rynku, działającą grzybobójczo i owadobójczo.

Małgorzata Gago