Podczas dni pola w Pągowie (Opolskie) firma BASF przedstawiła Duo System – nowy program do odchwaszczania kukurydzy. Jego podstawą jest zastosowanie herbicydu Focus Ultra 100 EC – systemicznego graminicydu do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych jednorocznych i wieloletnich (chwastnicy jednostronnej, perzu właściwego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż, włośnicy sinej i zielonej). Substancją czynną jest cykloksydym. Dotychczas środek ten był stosowany w uprawach roślin dwuliściennych (buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak, warzywa), a teraz może być także użyty w niektórych odmianach kukurydzy z trzech firm nasiennych: Limagrain (LG 3233 Duo), Euralis (Ultrastar Duo, Ultrafox Duo) i Ragt (Lorexx Duo, Lexxor Duo, Magixx Duo, Sofixx Duo, Unixx Duo i Tapixx Duo). Większość odmian jest zalecanych zarówno do uprawy na ziarno, jak i na kiszonkę, jedynie Lexxor Duo, Tapixx Duo i Unixx Duo to odmiany ziarnowe, a Sofixx Duo – kiszonkowa.

Odmiany Duo systemu tolerują cykloksydym zawarty w herbicydzie Focus. Tolerancja ta została uzyskana dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod hodowli, które nie obejmują wprowadzania DNA za pomocą technik inżynierii genetycznej. Dlatego odmiany te nie są odmianami genetycznie zmodyfikowanymi (GMO).
Focus Ultra 100 EC stosowany nalistnieszybko wnika do tkanek roślinnych i wykazując działalnie systemiczne, rozprzestrzenia się poprzez tkanki przewodzące w liściach i rozłogach chwastów. Osiem godzin po zabiegu wzrost i rozwój chwastów jednorocznych jednoliściennych zostaje zatrzymany, a po mniej więcej 10 dniach od zabiegu chwasty zostają zniszczone. W wypadku perzu pełna skuteczność zwalczania następuje po trzech tygodniach.

Polecany dodatek adiuwanta Olbras 88 EC przyspiesza pobieranie substancji aktywnej przez chwasty, zabezpiecza rolników przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych po zabiegu i stabilizuje działanie herbicydu. Środka nie wolno stosować podczas długotrwałej suszy. Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie należy wykonywać uprawy mechanicznej.
Focus Ultra 100 EC rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W wypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek lub inne rośliny dwuliścienne. Po upływie 4 tygodni od zastosowania preparatu można uprawiać kukurydzę i inne zboża oraz mieszanki koniczyn z trawami.