Wodchwaszczaniu zbóż ozimych w ostatnich latach prawie nic się nie zmieniło. Małym zmianom uległ zakres stosowanych herbicydów, nieliczne wypadły, a przybyło zaledwie kilka nowych. Nie zaobserwowano także większych zmian w cenach środków ochrony roślin. Dlatego program ochrony jęczmienia i żyta, nie uległ wielkiej zmianie. Jedynym ostatnio niestałym czynnikiem jest pogoda.

Znacznie wydłużył się okres ciepłych pogodnych dni podczas jesieni. Zima również się nie spieszy i okres niskich temperatur nadchodzi dużo później,  niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Trudno prorokować, jaki przebieg pogody będzie u schyłku tego roku, ale z punktu widzenia ochrony roślin okres stosowania herbicydów może być znacznie wydłużony. Jeżeli tak będzie, nie można tego czasu zmarnować. W zbożach wcześnie sianych, co oczywiste, wcześniej pojawiają się chwasty. Mając dogodne warunki wzrostu  na przestrzeni długiej jesieni, zwłaszcza te z tendencjami do zimowania, silnie się ukorzeniają i rozwijają. Wiosną są bardzo „drogie” do zwalczania, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Zdecydowanie lepiej jest uporać się z nimi już jesienią. W tej sytuacji warto sobie przypomnieć program odchwaszczania jęczmienia i żyta oraz rozważyć koszty obciążenia jednego hektara uprawy wymagającego niszczenia różnych typów zachwaszczenia. Do ceny samych herbicydów należy dodać 30–35 zł/ha kosztów potrzebnych na wykonanie zabiegu.

Zalecenia odchwaszczenia jęczmienia i żyta jesienią

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Zalecenia odchwaszczania jęczmienia i żyta jesienią

W tabeli zamieszczono najważniejsze herbicydy zalecane jesienią. Określono ich przeznaczenie do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej, dawki i koszt na hektar oraz szczegółowy termin zastosowania. Preparaty przeznaczone tylko do zwalczania miotły zbożowej lub tylko do zwalczania chwastów dwuliściennych powinny być tańsze niż preparaty uniwersalne przeznaczone do niszczenia obu tych grup chwastów. Nie zawsze jest to regułą. Ogólnie koszty zwalczania chwastów wahają się od 30 do 130 zł/ha.