Aktualnie zarejestrowanych jest około 30 substancji czynnych wchodzących w skład herbicydów, które można stosować w kukurydzy. Z tego zaledwie 1/3 to preparaty o działaniu doglebowym. W tej grupie do uniwersalnych można zaliczyć te środki, które da się również wykorzystać do wczesnych zabiegów nalistnych. Wśród nich znajdują się preparaty zawierające izoksaflutol. Znany jest on na krajowym rynku od blisko 20 lat jako substancja zalecana do stosowania pojedynczo oraz w formie mieszanin fabrycznych.

      Izoksaflutol stosowany w dawce 75-100 g/ha skutecznie zwalcza bieluń dziędzierzawą, chwastnicę jednostronną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, gorczycę polną, jasnotę purpurowa i różową, komosę białą, marunę nadmorską, palusznika krwawego i nitkowatego, portulakę pospolitą, psiankę czarną, rdest plamisty, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepę, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne oraz włośnicę siną i zieloną.

      Izoksaflutol znajduje się m.in. w preparacie Adengo® 315 SC (Bayer), który dodatkowo zawiera tienkarbazon metylu. Obie substancje wykazują działanie przede wszystkim doglebowe, ale do chwastów wnikają także przez młode zielone części roślin. Dodatek tienkarbazonu metylu zwiększa skuteczność zwalczania chwastów prosowatych oraz poszerza zakres wrażliwych gatunków o rdest ptasi, rdestówkę powojową (dawniej rdest powojowy), rzepichę leśną, samosiewy rzepaku, chwasty ślazowate (w tym nowy w Polsce zaślaz pospolity), złocień polny oraz żółtlice. Z tej znacznej grupy chwastów potwierdzenie skuteczności w stosunku do kilku gatunków uzyskano także w badaniach i obserwacjach prowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu w latach 2012-2013. Dane zamieszczone w tabeli dotyczą porównawczych obserwacji dla efektów uzyskanych po zastosowania preparatu Adengo w dawce 0,4 l/ha przed- i powschodowo. Preparat stosowano również w obniżonej dawce (0,2 l/ha) łącznie z czterema innymi środkami sulfonylomocznikowymi. W tabeli zobrazowano wyniki dwóch obserwacji efektu chwastobójczego (10 czerwca i 8 sierpnia 2013 roku) oraz zamieszczono poddany analizie statystycznej uzyskany plon i masę 1000 ziaren.

      Plony uzyskane z wszystkich kombinacji zabiegowych okazały się wyższe niż uzyskane w obiekcie kontrolnym, co udowodniono statystycznie. Po zastosowaniu mieszanin herbicydowych uzyskano również 100-procentową skuteczność chwastobójczą, ale nastąpiło to nieco później, ponieważ komponenty sulfonylomocznikowe stosowano dopiero w fazie 6 do 7 liści kukurydzy (Adengo w zalecanej fazie 1 do 2 liści). Ta trochę wydłużona w czasie konkurencja spowodowała, że także uzyskano istotnie wyższy plon niż w obiekcie