W maju policjanci ujawnili i przerwali działalność kolejnej nielegalnej linii produkcyjnej środków ochrony roślin.

Tracą na tym przestępstwie nie tylko firmy fitofarmaceutyczne, ale także rolnicy, którzy kupują preparaty niespełniające swoich zadań, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwu środowiska.

Badania próbek produktów nieoryginalnych, wykonane w laboratoriach producentów środków ochrony roślin, wykazały wiele niezgodności w porównaniu ze składem oryginalnych produktów. Do najczęstszych należały znacznie zaniżona ilość substancji aktywnej lub jej całkowity brak oraz obecność różnych zanieczyszczeń. Substancje o nieznanym składzie i pochodzeniu mogą doprowadzić do zniszczenia upraw, skażenia środowiska naturalnego, a przede wszystkim są zagrożeniem dla zdrowia konsumentów. Rolnicy korzystający z dopłat bezpośrednich, w przypadku stwierdzenia stosowania niezarejestrowanego środka ochrony roślin, tracą prawo do ich pobierania.

Obrót towarami opatrzonymi podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem. Grozi za nie kara grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności. Dokonywanie obrotu towarami opatrzonymi podrobionymi znakami towarowymi stanowi cywilno-prawne naruszenie przepisów prawa własności przemysłowej i czyn nieuczciwej konkurencji. Konfekcjonowanie oraz obrót środkami ochrony roślin są w polskim porządku prawnym poddane regulacjom rangi ustawowej oraz ścisłej kontroli państwa dokonywanej przez wyspecjalizowane organy, w szczególności GIORiN i inspektoraty wojewódzkie ORiN. Ten szczególny reżim jest uzasadniony koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzania żywności i ochrony życia i zdrowia obywateli. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie roślin PIORiN dysponuje prawem nakładania na osoby sprzedające środki ochrony roślin, które nie są dopuszczone do obrotu bardzo wysokich kar pieniężnych. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w drodze decyzji nakazuje wycofanie środka z obrotu na koszt posiadacza, jeżeli preparat ten nie jest dopuszczony do obrotu lub jest sprzedawany w nieoryginalnych opakowaniach. Odpowiedzialności prawnej związanej z obrotem podrobionymi środkami ochrony roślin podlegają nie tylko ich producenci, importerzy i dystrybutorzy, ale także w uzasadnionych wypadkach osoby świadomie zakupujące i stosujące takie preparaty.

Podobał się artykuł? Podziel się!