Aby osiągnąć ten cel, BASF planuje zainwestować około 1,8 mld euro na budowę i podniesienie zdolności produkcyjnych oraz formulacyjnych w latach 2013-2017. Firma BASF będzie także rozszerzać swoją ofertę rozwiązań oraz intensyfikować inicjatywy wspierające plantatorów w zakresie ogólnego zarządzania gospodarstwem.


- Przez ostanie lata poczyniliśmy duży postęp. Odnotowaliśmy stabilny wzrost naszych obrotów i zysków, jesteśmy przekonani, że ten trend dalej będzie się utrzymywał - powiedział Markus Heldt, prezes Działu BASF Crop Protection.

- Sukces ten wynika z naszego zaangażowania w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby posiadania wystarczającej ilości i wysokiej jakości żywności dla rosnącej liczby zaludnienia. Aby dostarczać zintegrowane technologie pomagające plantatorom w uzyskiwaniu jeszcze większej wydajności, nieustannie rozszerzamy naszą ofertę w obszarze środków ochrony roślin oraz poza nim - dodał.

Koncern BASF planuje podwoić swoje nakłady inwestycyjne na budowę i modernizację zakładów produkcyjnych należących do Działu Crop Protection z ok. 150 mln euro do ponad 300 mln euro. Inwestycje te obejmować będą zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładów produkujących flagowe fungicydy F500 i Xemium w Niemczech, a także herbicydy dicamba i Kixor w Stanach Zjednoczonych. BASF planuje także budowę nowych lub modernizację istniejących zakładów formulacji w kilku miejscach na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na Azję.

Szczytowy potencjał sprzedaży w kontekście analizy sprzedaży w dziale BASF Crop Protection, biorąc pod uwagę produkty wprowadzone na rynek pomiędzy 2010 a 2020 rokiem, szacowany jest obecnie na 1,7 mld euro, co stanowi kwotę o 500 mln euro wyższą w porównaniu do ubiegłego roku. Wynik analizy sprzedaży w dużej mierze pokrywa się z udanymi premierami rynkowymi produktów w zakresie wszystkich wskaźników. Szacuje się, że znaczący wpływ na wyniki będą miały produkty Xemium oraz obiecujące innowacyjne herbicydy i rozwiązania odporne na herbicydy wraz z produktami typu Functional Crop Care. Aby osiągnąć zakładane cele, BASF podtrzyma swoje zobowiązania przeznaczając 9-procentową część sprzedaży na działalność badawczą ukierunkowaną na rozwój nowych substancji aktywnych, preparatów i rozwiązań spoza dziedziny środków ochrony roślin.