Po zastosowaniu środków doglebowych na plantacjach, niepoddanych wcześniejszej analizie spodziewanego zachwaszczenia, wybór herbicydu może być nietrafiony. W efekcie zostaje zwalczona tylko część chwastów. Jeżeli w grupie niezniszczonych znajdą się gatunki zimujące, konieczne będzie wykonanie "poprawek". To również może dotyczyć zabiegów nalistnych, przed którymi błędnie rozpoznano gatunki chwastów i nieodpowiednio dobrano środki chwastobójcze.

Poprawki należy także wykonać na plantacjach, o licznych wiosennych wschodach gatunków jarych lub wieloletnich.

Sytuacji takich nie można uniknąć, nawet prowadząc zalecaną i prawidłową ochronę podczas jesieni.

Jest ona konieczna, ale nie gwarantuje czystych pól po przezimowaniu.

W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji wystąpienia obu typów zachwaszczenia.

Wiosna to rozległy termin

Terminy wiosenne można rozpatrywać w dwóch aspektach.

Typowo fenologicznym, któremu są podporządkowane wszystkie zalecenia wykonania zabiegu "w momencie ruszenia wegetacji" lub "bezpośrednio po ruszeniu wegetacji".

Terminy te są bardzo przyjazne i nie zmuszają do określania faz rozwojowych ani zbóż, ani chwastów. Drugi typ zaleceń jest związany głównie z fazami rozwojowymi zbóż, do czego bardzo przydatna jest skala BBCH. Warto przypomnieć, że oznaczenia 10 do 19 to liczba kolejnych liści, gdzie 10 oznacza "szpilkowanie". Liczby 21 do 29 określają cały okres krzewienia od jego początku do końca. 30 to początek strzelania w źdźbło, 31, 32 to kolejne kolanka. Początek fazy liścia flagowego oznaczono liczbą 37 i jest to końcowa faza rozwojowa dopuszczająca stosowanie herbicydów.

Dokonując prostego podziału, można przyjąć, że w celu zniszczenia chwastów zimujących należy wykonać zabieg jak najwcześniej (ruszenie wegetacji). Chwasty zimujące są zahartowane, posiadają silny system korzeniowy i rozpoczynają wiosenny wzrost (rozwój) jeszcze przed zbożami. Tym samym są bardzo konkurencyjne, należy je wyeliminować tak szybko jak to jest możliwe. Utrudnieniem są czasami długotrwające roztopy, uniemożliwiające planowany wjazd w pole.