Panująca jesienią susza miała zdecydowany, negatywny wpływ na terminowy siew zbóż ozimych. Z założenia późno siana pszenica była siana jeszcze później, niż zakłada to kalendarz agrotechniczny. W większości gospodarstw siewy rozpoczęły się dopiero w III dekadzie października i z przerwami (deszcze) ciągnęły się do połowy listopada, a w województwach dolnośląskim i opolskim - nawet do początku grudnia. Efekt jest bardzo niekorzystny - pszenica w okres zimowania weszła w fazach: dwóch, trzech i czterech liści. Według szacunków nawet 50 proc. plantacji w połowie grudnia uzyskało fazę początku krzewienia. W tej sytuacji rośliny pszenicy są mało konkurencyjne dla chwastów.

W pierwszej fazie wzrostu susza, a w drugiej nadmierne opady. Spowodowało to uniemożliwienie wykonania oprysków lub świadomą rezygnację z ich wykonania. Ciężar ochrony przed zachwaszczeniem, wbrew ogólnym założeniem, siłą rzeczy został przeniesiony na wiosnę.

Nie jest to sytuacja bez wyjścia, ale z pewnością komplikuje prawidłową ochronę. Receptą jest jak najszybsze wykonanie zabiegów uniemożliwiające dalszy rozwój chwastów. By taki efekt uzyskać, muszą być wykorzystane wszystkie sprzyjające opryskom warunki, a same zabiegi powinny być wykonane, niestety, najwyższymi zalecanymi dawkami herbicydów. Ochrona pszenicy ozimej jest jednym z najbardziej szczegółowo i perfekcyjnie opracowanych programów. Należy z niego skorzystać w profesjonalny sposób.

TRADYCYJNIE

Mimo trudnej sytuacji, część plantacji udało się zasiać w optymalnym terminie i nawet odchwaścić. W związku z tym wiosną będą wymagały jedynie zabiegu korekcyjnego. Na polach, na których wyeliminowano zimujące gatunki chwastów (np. chabry, fiołki, maki, marunę, przytulię, rumiany, rumianki, miotłę zbożową), wystarczy zastosować herbicydy jednoskładnikowe, dostosowując je do fali wschodów wiosennych.

Jeżeli będą dominowały gatunki jednoliścienne, przydatne okażą się herbicydy niszczące głównie miotłę zbożową, ewentualnie wyczyniec polny. W takich sytuacjach wystarczy zastosować środki zawierające pinoksaden (np. Axial) luwb fenoksaprop-P-etyl (np. Puma Uniwersal).