Na wielu plantacjach z uprawą pszenicy widoczne są pierwsze objawy septoriozy oraz chorób podsuszkowych. W intensywnych uprawach pszenicy do ochrony przed chorobami w tym sezonie w pierwszym zabiegu T1 Agrochest proponuje zastosować mieszaninę pentiopyradu wraz z trójskładnikową mieszaniną fabryczną: prochlorazem, tebukonazolem i proquinazidem. W tym celu firma proponuje wykorzystać preparat Vertisan 200 EC i Wirtuoz 520 EC, w dawce po 0,6 l/ha każdy. Natomiast do dalszej ochrony, w zabiegu T2 przed liść flagowy mieszaninę fabryczną piraklostrobiny i epoksykonazolu zawartą w preparacie Opera Max 147,5 SE, w dawce 1,2 l/ha.

Rolnikom, planującym siewy kukurydzy powschodowo, przeciwko chwastom, do 3. liścia kukurydzy zaleca gotową fabryczną mieszaninę: metolachloru i mezotrionu w preparacie Camix 560 SE w dawce 2-2,5 l/ha wraz z adiuwantem Grand Plus w ilości 0,3 l/ha. W fazie BBCH 13-16 preparat Camix 560 SE w dawce 1,75 l/ha razem z herbicydem Innovate 240 SC w dawce 0,2 l/ha opartym o nikosulfuron. Jednocześnie, gdy jest sucho specjaliści z firmy podkreślają, że najlepiej jest przesunąć zabieg na okres wczesno-powschodowy i wykorzystać preparaty Camix 560 SE razem z Innovate 240 SC i w ten sposób uzyskać działanie doglebowe i na chwasty w międzyrzędziach.

Ten rok jest jubileuszowym dla polskiej firmy Agrochest, która działa na rynku rolnym od 25 lat. Firma opiera się na współpracy z renomowanymi producentami środków ochrony roślin, nawozów i nasion, oferuje skup płodów rolnych. Agrochest dysponuje siedmioma oddziałami i działa na terenie sześciu województw. Celem firmy jest status lidera w kompleksowej obsłudze rolnictwa w Wielkopolsce i Kujawach. Firma zatrudnia obecnie 80 pracowników, z czego 35 osób to doradcy klienta.

Podobał się artykuł? Podziel się!