Warunki pogodowe to jeden z podstawowych czynników bezpośrednio wpływający na procesy życiowe roślin, zarówno uprawnych, jak i chwastów. Każda ingerencja w układ roślina-klimat może wywołać nie zawsze łatwe do przewidzenia reakcje. Czynnikiem zakłócającym ten układ jest z pewnością stosowanie chemicznych środków chwastobójczych.

Założeniem stosowania herbicydów jest wyeliminowanie zachwaszczenia. Jednak wrażliwość chwastów jest związana z procesami biochemicznymi, które zachodzą tylko w określonych przedziałach temperatur. Wysokość temperatury jest czynnikiem wpływającym na szybkość przebiegania wielu procesów biologicznych, stąd jest związana ze skutecznym zwalczaniem chwastów. W momencie wprowadzenia do wrażliwej rośliny toksycznych związków jej organizm zaczyna się bronić. Jeżeli w tym okresie nie ma sprzyjających warunków do działania toksyn, "zaatakowany" chwast posiada więcej czasu, by związki trujące rozłożyć do nieaktywnych. W końcowym rozliczeniu nie uzyskujemy pożądanego efektu chwastobójczego. Herbicydy do zabiegu należy wybrać nie tylko pod kątem potrzebnego zakresu zwalczanych chwastów, ale także konieczne jest uwzględnienie warunków zewnętrznych - w tym temperatury otoczenia. W załączonej tabeli zestawiono substancje aktywne zgodnie z rosnącą temperaturą minimalną potrzebną do zapoczątkowania procesu zwalczania chwastów. Zamieszczono także temperatury optymalne oraz maksymalne, których przekroczenie grozi zniszczeniem rośliny uprawnej. Tego typu efektów nie obserwuje się jesienią, są one charakterystyczne dla terminów głównie późnej wiosny.

Jesienny termin zabiegów charakteryzuje się znaczną liczbą zabiegów wykonywanych bezpośrednio po siewie. Działanie tego typów herbicydów na ogół nie jest związane z temperaturą powietrza. Cechą charakterystyczną działania herbicydów doglebowych jest ich wnikanie do nasion w momencie kiełkowania. Czyli decydującym czynnikiem jest temperatura gleby i indywidualne cechy nasion związane właśnie z temperaturą, podczas której zaczynają kiełkować. Dla większości chwastów wschodzących jesienią przedział ten waha się w granicach 2-5oC. Takie warunki panują podczas siewu, dlatego wielu producentów herbicydów doglebowych nie informuje w ogóle o wymaganej temperaturze podczas zabiegu. Przykładami takimi może być stosowany w rzepaku chlomazon (np. Command) czy w zbożach bardzo popularny diflufenikan (np. Legato). W literaturze można spotkać dane o działaniu tego preparatu od 8oC, ale praktyka wyklucza tę informację.