- Głównym problemem jest tutaj uproszczenie, ponieważ obecna dyrektywa jest bardzo złożona, a wszyscy operatorzy powinni mieć możliwość zrozumienia wymogów. Potrzebne jest bardziej proaktywne podejście jeśli chodzi o nowe szkodniki: wzmocnione kontrole importowanych produktów na granicach oraz bardziej ścisłe kontrole bagaży pasażerów - podkreślał Robert Bayern z Komisji Europejskiej, DG SANCO, przedstawiając najnowsze informacje na temat wspólnotowego systemu ochrony roślin (CPHR).

Jego zdaniem w ramach UE, należy skupić się na wzmocnieniu instrumentów pozwalających na wykrywanie szkodników. - Innym aspektem jest definicja priorytetów, musimy zastanowić się, co naprawdę jest ważne. Trzeba również uzyskać większe wsparcie finansowe, aby zachęcać państwa członkowskie do wprowadzania odpowiednich programów pozwalających na walkę ze szkodnikami. Powinny istnieć również rekompensaty dla państw członkowskich i operatorów, którzy ponieśli straty w związku z pojawieniem się szkodników - podkreślał Bayern.

Jeśli chodzi o unijną bazę dla zastosowań małoobszarowych (EUMUDA), na początku była to niemiecka baza danych, która następnie została rozszerzona na poziom europejski. Ten bank danych jest ważny dla wszystkich operatorów, dostęp do niego jest nieodpłatny i obejmuje on całą Europę. Znajdują się tutaj również informacje na temat ostatniego rozwoju sytuacji jeśli chodzi o zastosowania małoobszarowe, informacje na tematy przedsiębiorstw i organizacji, grup roboczych, dokumentów prawnych, liczby hektarów na danę uprawę oraz listy projektów - informuje Magdalena Montaigu.

Podczas posiedzenia poruszona została również kwestia dotycząca wniosków z forum grupy ekspertów zorganizowanego przez Komisję odnośnie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Pasquale di Rubbo poinformował grupę, że Forum to odbyło się w czerwcu br. i podczas tego forum zaprezentowane zostały najnowsze informacje na temat zrównoważonego wykorzystywania produktów fitosanitarnych. - W trakcie tego forum poruszono dwie zasadnicze kwestie: zintegrowana walka ze szkodnikami (Komisja Europejska powinna przyznać więcej elastyczności państwom członkowskim w zakresie decydowania o prowadzeniu zintegrowanej walki ze szkodnikami) oraz rozwój wskaźników ryzyka (wiele państw jeszcze nie rozwinęło tych wskaźników i w kolejnych tygodniach Komisja utworzy specjalną grupę roboczą, która zajmie się zdefiniowaniem wskaźników ryzyka i ustalić podstawowe zasady). Przedstawiciele wielu państw członkowskich podkreślili, że potrzebna jest większa elastyczność jeśli chodzi o zintegrowaną walkę, więcej szkoleń oraz inspekcji maszyn wykorzystywanych do stosowania produktów fitosanitarnych - podaje Montaigu.

Podobał się artykuł? Podziel się!