Wiele roślin dwuliściennych uznawanych jest za pożądany element runi z racji cennego składu chemicznego, dużej smakowitości i chętnego wyjadania przez zwierzęta. Gdy występują one jednak w nadmiarze i utrudniają rozwój traw oraz obniżają plonowanie użytków zielonych, traktowane są jako chwasty.

Uporczywy chwast

Jedną z roślin częściej spotykanych na użytkach zielonych jest mniszek pospolity. To roślina wieloletnia o wysokości 10–30 cm. Rozmnaża się przez owoce roznoszone przez wiatr na duże odległości. Obecność tego gatunku daje się zauważyć zwłaszcza wiosną. Mniszek powtarza kwitnienie w ciągu sezonu wegetacyjnego jeszcze 1–2 razy, choć już mniej obficie. Jest rośliną agresywną i w skrajnych wypadkach może zdominować skład runi, zajmując prawie całą powierzchnię użytku zielonego. Eliminuje tym samym cenne gatunki traw, poważnie obniża plon i jakość zielonki. Jego usunięcie wymaga poniesienia sporych nakładów, przez co rosną koszty paszy.

Zwalczanie przez pielęgnację

Aby nie dopuścić do nadmiernego występowania mniszka pospolitego, należy w pierwszej kolejności zadbać o poprawę stosunków wodnych. Jednocześnie trawy należy kosić tak wcześnie, aby nie dopuścić do zakwitania i owocowania mniszka. W wypadku pastwisk ruń powinna być intensywnie spasana, a niedojady systematycznie wykaszane. Sposób użytkowania i zaproponowane zabiegi nie zniszczą mniszka, ale zdecydowanie powstrzymają jego dalsze rozprzestrzenianie i zapobiegną zwiększaniu się jego udziału w runi. Bardzo skutecznym sposobem walki jest przemienne użytkowanie gruntów. Stosowanie tego typu płodozmianu sprawia, że w okresie użytkowania pastwiskowego lub łąkowego niszczone są typowe chwasty polowe, natomiast wykorzystanie ich jako gruntów ornych uwalnia ziemię od chwastów łąkowo-pastwiskowych. W wypadku dużych obszarów użytków i silnego zachwaszczenia tą rośliną trzeba zastosować najradykalniejszy zabieg, jakim jest orka pługiem łąkowym w celu zlikwidowania starej darni i zasiew nowej mieszanki.