Większość rolników przechowuje środki ochrony roślin w specjalnie zaadaptowanej do tego celu szafie, która najczęściej jest usytuowana w jednym z garaży. Część z nich kupuje środki na bieżąco i zużywa je w trakcie sezonu. W wielu jednak gospodarstwach pozostają niewykorzystane pestycydy, które muszą być przez okres zimy przechowywane.

Niezabezpieczone preparaty przed zimą mogą zwyczajnie się zepsuć i powodować niekorzystne efekty. Po pierwsze najprawdopodobniej stracą swoje właściwości i mogą nie zwalczać agrofagów lub w skrajnych przypadkach wykazywać właściwości fitotoksyczne. Po drugie może zmienić się ich konsystencja, mogą się rozwarstwić, co później utrudni sporządzenie cieczy użytkowej, mogą np. zatykać rozpylacze.

Ogólne warunki przechowywania ś.o.r. ustalają zasady cross compliance i obowiązują, każdego rolnika. Wszystkie pestycydy w swojej etykiecie mają wyznaczone warunki jego prawidłowego przechowywania. Warto się z nimi zapoznać.

Pamiętać należy by preparaty chemiczne były przechowywane wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie należy ich przelewać do opakowań zastępczych, gdyż pamięć jest ulotna. Ważne by pojemniki były szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed wilgocią oraz żeby były składowane w pomieszczeniu w którym temperatura nie spadnie poniżej 0ᵒ C. Przechowywane muszą być z dala od produktów żywnościowych oraz źródeł ciepła i ognia, bo często są to środki łatwopalne.

Podobał się artykuł? Podziel się!