Zasięg występowania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej jest coraz większy. W ubiegłym roku opanowała południową część województwa wielkopolskiego, północną lubelskiego i środkowe Mazowsze. W tym sezonie, pierwszy raz w historii odłowiono dorosłe osobniki tego szkodnika na Podlasiu, w rejonie Zambrowa.

Z informacji podanych przez Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że rejonami w których presja tego szkodnika jest najsilniejsza są woj. śląskie i lubelskie. W obu stonka została stwierdzona na terenie 12 powiatów. Niewiele mniejsze nasilenie występowania rejestrowane jest w woj. małopolskim (11 powiatów), opolskim i podkarpackim – w każdym 10. W woj. dolnośląskim potwierdzono jej obecność na terenie 9 powiatów, a w świętokrzyskim w 7.

Pas środkowej Polski – woj. wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie są obszarem na którym umacnia ona swoją obecność, występując (na razie !) tylko na terenie 3–4 powiatów. Kwestią czasu jest znacznie liczniejsze niż dotychczas występowanie stonki kukurydzianej w tym rejonie.

Bardzo złą informacją jest pojawienie się tego szkodnika na Podlasiu. Oby wychwycone przez pułapkę owady, były osobnikami migrującymi (mogą przelecieć nawet 100 km), które dotarły w ten region z południa kraju. W przeciwnym razie, podstawowe źródło paszy energetycznej dla masowo hodowanego tam bydła mlecznego, może zacząć „wysychać”.

Poniżej prezentujemy dokładny wykaz powiatów i gmin, na terenie których PIORiN stwierdził występowanie zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Nie oddaje on pełnego zasięgu występowania tego szkodnika. Brak owadów w rozstawionych pułapkach nie oznacza, że dany punkt jest od nich wolny, szczególnie jeśli wokół potwierdzono jego obecność. Bliższy rzeczywistości jest obraz w formie mapy, zamieszczony pod tekstem.

Woj. dolnośląskie

Powiat – Dzierżoniów, gmina – Niemcza

Powiat – Strzelin, gmina – Kondratowice

Powiat – Kłodzko, gmina – Nowa Ruda

Powiat – Świdnica, gminy – Świdnica, Marcinowice

Powiat – Wałbrzych, gmina – Stare Bogaczowice

Powiat – Oława, gmina – Godzikowice

Powiat – Oleśnica, gmina – Nieciszów