Kukurydza też choruje. Wystarczy u schyłku jej wegetacji przyjrzeć się bacznie roślinom, a dokładniej jej liściom. Z pewnością dostrzeżemy na ich powierzchni przeróżne plamki czy przebarwienia świadczące o ogniskach chorobowych. Etiologia ich powstania może być różna. Kukurydzy w Polsce zagraża 300-400 patogenów. Dominują choroby grzybowe, ale mogą także porażać tę uprawę bakterie oraz wirusy. Jakich chorób można się spodziewać w kukurydzy? Wzrastającego znaczenia nabrały przede wszystkim choroby liści, takie jak: żółta plamistość liści kukurydzy (sprawca: grzyb Helminthosporium turcicum), drobna plamistość liści kukurydzy (sprawca: grzyb Aureobasidium zeae) oraz rdza kukurydzy (sprawca: grzyb Puccinia sorghi). Szkodliwość tych chorób polega przede wszystkim na zmniejszeniu powierzchni asymilacyjnej, a tym samym - na ograniczaniu procesu asymilacji. W konsekwencji kukurydza przedwcześnie zasycha, co z kolei przyczynia się do spadku m.in. masy ziarniaków w kolbach. Natomiast w przypadku kukurydzy kiszonkowej pogarszają się parametry jakościowe uzyskiwanego surowca. Szacuje się, że bezpośrednie straty w plonach ziarna na skutek rozpowszechniania się tych chorób wynoszą w skali kraju średnio 10-15 proc. (niektóre źródła podają 30 proc.). Bywają jednak regiony i lata, w których choroby rozwijają się bardzo dynamicznie, dokonując tym samym jeszcze dotkliwszych strat.

Oprócz chorób liści od kilku sezonów rosnącego znaczenia nabiera także dobrze rozpoznawalna wśród producentów rolnych fuzarioza kolb (sprawca: Fusarium spp.), co wiąże się z faktem, że rozpowszechnianie tej choroby w dużej mierze skorelowane jest z występowaniem coraz bardziej ekspansywnej omacnicy prosowianki. Należy pamiętać, że choroba ta poza przypadkami silnego wystąpienia powoduje niewielkie ubytki plonu. Jej szkodliwości upatruje się przede wszystkim w pogarszaniu jakości ziarna. Porażone ziarniaki są zanieczyszczone metabolitami wtórnymi - mikotoksynami produkowanymi przez te grzyby.

CHOROBY LIŚCI - OBJAWY

Aktualnie z wymienionych wyżej chorób grzybowych atakujących liście kukurydziane najczęściej notuje się żółtą plamistość liści kukurydzy. Pierwsze objawy tej choroby pojawiają się na dolnych liściach, w postaci szarobrunatnych plam, które są otoczone czerwonobrunatną obwódką. Przebarwienia te mają nieregularny kształt i zazwyczaj są owalne. W miarę rozpowszechniania się choroby porażeniu ulegają również młodsze liście, także te okrywające kolby. Silnie opanowana roślina przedwcześnie kończy wegetację i zasycha. Większe nasilenie występowania tej choroby obserwuje się w południowej Polsce, choć notuje się ją w całym kraju.