Sposobów ograniczania szkód przez zwierzynę leśną jest kilka, ale żaden nie gwarantuje całkowitej skuteczności. Każdy z nich może w pewnym stopniu ograniczyć spadek plonu.

Dobór odmian

W wypadku niektórych gatunków roślin występują odmiany, które w mniejszym stopniu są atakowane przez zwierzynę. Jako przykład można podać pszenicę, której większość odmian to odmiany bezostne. Natomiast zwierzyna niechętnie sięga po odmiany ościste. Obecnie zarejestrowane są w kraju tylko po dwie odmiany ościste pszenicy ozimej (Mewa i Ostka Strzelecka) oraz pszenicy jarej (Bryza, Zadra), których uprawa zalecana jest w pobliżu lasów.

Kiedyś tradycyjne odmiany rzepaku (wysokoerukowe) były mniej chętnie zjadane przez zwierzęta niż odmiany „00”, czyli podwójnie ulepszone, bo były bardziej gorzkie. Teraz uprawiane są wyłącznie „00”, czyli słodkie, więc problem strat powodowanych przez zwierzynę zyskał na znaczeniu.

Odwrócić uwagę

Do roślin, które odwracają uwagę zwierząt, należy przede wszystkim topinambur, czyli słonecznik bulwiasty, który zaleca się uprawiać na słabszych glebach i nieużytkach położonych przy lesie lub nawet na polach śródleśnych. Szczególnie nadaje się do odciągania dzików od pól uprawnych. Zapach bulw topinamburu dla zwierzyny wyczuwalny jest z dużych odległości, więc plantacja jest szybko odnajdywana przez zwierzęta.

Topinambur szybko się rozrasta na dużej powierzchni, tworząc rozłogi, na których końcach tworzą się bulwy o wypukłych oczkach i nieregularnym kształcie. Oprócz małych wymagań glebowych (nie nadają się do jego uprawy jedynie gleby wolno wysychające i zabagnione) do zalet topinamburu należy mała wrażliwość na suszę, bo ma bardzo silnie rozwinięty system korzeniowy, który sięga nawet do 1,5 m. Poza tym roślina ta dobrze znosi zacienienie.

Przedplonem dla topinamburu mogą być wszystkie rośliny uprawne. Uprawa roli pod topinambur powinna być możliwie głęboka, ponieważ korzenie silnie się rozrastają – do 30 cm. Miejsce w płodozmianie jest obojętne, udaje się po każdej roślinie, ale ze względu na to, że topinambur może być uprawiany na tym samym stanowisku przez co najmniej 3–4 lata, najlepiej przeznaczyć pod tę roślinę pole poza płodozmianem.