Środki zostaną przekazane firmie w ramach puli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Dostosowanie do najlepszych dostępnych technik (BAT) na realizację inwestycji budowy Instalacji Kwasu Azotowego TK V.

Kwota dotacji w wysokości 20 mln PLN stanowi 8,66 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj. 230,96 mln zł. Projekt inwestycyjny otrzymał 8 punktów i uplasował się na 9 lokacie listy rankingowej konkursu nr 1/POIiS/4.3/06/2008, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie.

- Nasza Spółka otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania w ramach tego programu. W dobie kryzysu liczy się każda suma dotacji, stąd też duży nacisk kładziemy na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - podkreśla Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu ZAK SA.

Budowa Instalacji Kwasu Azotowego TK V jest jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie w spółce. Jej całkowity koszt szacuje się na blisko 300 mln zł. Decyzja o realizacji inwestycji podyktowana była dostosowaniem instalacji do zaostrzających się przepisów unijnych, w tym do spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT).

Każde zastosowanie nowoczesnych technologii prowadzi do zwiększanie zdolności produkcyjnych naszych instalacji i ma istotny wpływ na poprawę warunków pracy, oszczędność surowców, zmniejszenie energochłonności oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji związków takich jak: NOx, CO2 i pyłów, a ponadto zostanie zredukowana energochłonność procesów technologicznych oraz ich materiałochłonność (np. zmniejszenie zużycia amoniaku).

Działania związane z inwestycją zostały rozpoczęte półtora roku temu. 25 kwietnia 2008 roku podpisano kontrakt z czeską firmą Chemoprojekt SA, która jest głównym wykonawcą inwestycji. 24 czerwca w ZAK SA odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Instalację Kwasu Azotowego TK V.Źródło: ZAK SA/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!