Na forum Unii Europejskiej od jakiegoś czasu trwa dyskusja nt. zdrowia pszczół i wpływu na nie substancji z grupy neonikotynoidów. EFSA przedstawiła raport w tej sprawie, z którego wynika, że nie ma powodów na wprowadzenia zakazu aplikacji tych środków w uprawach, trzeba jednak pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas ich aplikacji.

Komisja Europejska zaproponowała jednak wprowadzenie dwuletnich ograniczeń na stosowanie pestycydów, które są szkodliwe dla populacji pszczół - poinformował rzecznik unijnego komisarza ds. zdrowia Frederic Vincent.

Zakaz miałby wejść w życie od 1 lipca i objąć trzy substancje czynne z grupy neonikotynoidów (clothianidin, imidacloprid i thiamethoxam). Po dwóch latach dokonano by oceny efektu wprowadzenia ograniczeń.

Pakiet rozwiązań zaproponowanych przez komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów - Tonio Borga zdaniem Syngenta Polska, nie może być uznany za praktyczny czy też proporcjonalny.

- Nie dziwi nas zatem, że wiele państw członkowskich, w których środki ochrony roślin zawierające neonikotynoidy są bezpiecznie używanie na milionach hektarów upraw, wyraziło swój sprzeciw wobec tej propozycji - poinformowała nas Izabela Wawerek - dyrektor ds. korporacyjnych firmy.

Spółka Syngenta podtrzymuje swoje stanowisko, że konkluzje EFSA przedstawione w raporcie są wysoce teoretyczne.

- EFSA w swojej opinii nie wzięła pod uwagę wszystkich przedstawionych badań i wyników niezależnych badań monitoringowych. Ponadto, konkluzje EFSA zostały przygotowane na podstawie nowej, nie zatwierdzonej metody oceny ryzyka.

Dlatego też EFSA w swoim raporcie wyraża wiele wątpliwości dotyczących przeprowadzonej oceny, które nie dają podstaw do wprowadzenia zakazu - dodaje Wawerek.

Zdaniem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, propozycja KE paradoksalnie może się okazać bardzo szkodliwa dla pszczół.

Zdaniem PSOR, raport EFSA na temat domniemanego ryzyka dla pszczół stwarzanego przez neonikotynoidy nie dostarcza żadnych podstaw do ograniczenia lub zakazania stosowania tej technologii, mającej zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa w Europie. Raport ten jednakże może stwarzać wrażenie, że ograniczenie stosowania neonikotynoidów rozwiązałoby problem. Niestety, w pierwszej kolejności takie ograniczenia dotkną rolników i opłacalności tej branży. Zaniechanie stosowania tej nowoczesnej technologii istotnie wpłynie zarówno na wysokość plonów, jak i na ceny produktów rolnych.