Jeżeli warunki klimatyczne - dobre uwilgotnienie gleby - pozwalają na wykonanie zabiegu, okazję taką należy wykorzystać.

Zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w etykietach, termin przedwschodowy jest różnie sformułowany. Polecane jest wykonanie zabiegu: bezpośrednio po siewie, zaraz po siewie, do dwóch bądź trzech dni po siewie. Jest jednak pewien uniwersalny sposób odczytywania tych zapisów. Zasada stosowania środków doglebowych polega na wykonaniu zabiegu zanim nasiona rzepaku skiełkują.

W praktyce rolniczej wykonanie zabiegu możliwe jest jeszcze później. Taka praktyka jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dotyczy tych, w których gleba jest przesuszona, czego konsekwencją są opóźnione wschody. Oficjalnych zaleceń tego typu nie propaguje się jednak, aby uniknąć przyzwyczajenia rolników do możliwości opóźniania zabiegów.

Od ogólnie przyjętego podstawowego terminu "po siewie" istnieją dwa wyjątki. Pierwszy to napropamid reprezentowany przez Devrinol 450 SC.

Jest to substancja lotna, dlatego bezpośrednio po oprysku środek należy przy pomocy brony wymieszać z glebą na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak. Zaletą napropamidu jest wysoka skuteczność w zwalczaniu maruny, rumianów i rumianków. Wykazuje także dość wysoki efekt chwastobójczy w zwalczaniu chwastów kapustowatych, w tym jeden z najlepszych w stosunku do gorczycy i rzodkwi. To gatunki jare wymarzające, jednak podczas długiej i ciepłej jesieni ich konkurencja jest wydłużona i tym samym bardziej niebezpieczna. Ponadto eliminowanie jakichkolwiek chwastów kapustowatych, w dobie coraz większego zagrożenia ze strony kiły kapusty, jest bardzo korzystne z punktu widzenia usuwania jak największej liczby żywicieli tego patogenu.

Napropamid jest komponentem kilku mieszanin fabrycznych (np. Devrinol Top 375 SC, Command Top 375 SC, Colzor Trio 405 EC), a także jest zalecany w mieszaninach zbiornikowych z większością herbicydów zawierających sam chlomazon. Jako składnik jakiejkolwiek mieszaniny należy go stosować po siewie (bez mieszania z glebą).

Drugi wyjątek to planowe opóźnienie zabiegu niektórymi preparatami posiadającymi w składzie metazachlor. Sam metazachlor w formulacji 500 SC jest zarejestrowany w formie kilkunastu produktów handlowych. Mimo że skład i formulacja jest identyczna (oprócz herbicydu Butisan w formie użytkowej 400 SC) do zabiegów doglebowych w oparciu o rejestracje dopuszczono tylko cztery herbicydy formulacji 500 SC (Helm Rap, Metaz,, Naspar, Rapsan) oraz wymieniony Butisan 400 SC, reszta posiada zalecenia nalistnego stosowania.