Posiadaczem zezwolenia na te środki jest firma Certis Europe. Oba produkty jako substancję aktywną zawierają chloroprofam.

Gro Stop Basic stosuje się przed załadunkiem ziemniaków do przechowalni. Zalecana jednorazowa dawka wynosi 60 ml/1000 kg bulw ziemniaka. Najlepsze rezultaty osiąga się po aplikacji środka na suche, czyste, o dojrzałej skórce bulwy. Preparatu nie można stosować na sadzeniaki oraz ziemniaki jadalne przeznaczone do konsumpcji przed końcem roku zbioru. Nie wolno też przechowywać sadzeniaków w skrzyniach ani pomieszczeniach i budynkach, w których stosowano Gro Stop Basic.

Gro Stop Fog zapobiega kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania ziemniaka. Stosuje się go w przechowalniach oraz w kopcach z wymuszoną wentylacją. Zalecaną dawką dla pierwszego zabiegu jest 25 mln na 1000 kg bulw ziemniaka, dla kolejnych 12,5 ml. Zabiegi należy wykonywać co cztery tygodnie, jeśli przewiduje się okres przechowywania. Maksymalna można wykonać siedem zabiegów w sezonie wegetacyjnym. Podczas aplikacji należy stosować technikę aerozolowania na gorąco, używając wytwornic aerozolu.

Podobał się artykuł? Podziel się!