Badania prowadzone w Instytucie Warzywnictwa wykazały, że współczynnik opłacalności zaprawiania nasion środkami chemicznymi jest często bardzo duży. Każda złotówka wydana na zaprawianie może zwrócić się nawet trzydziestokrotnie. Dodatni wpływ zaprawiania na wschody roślin pozwala niejednokrotnie na zmniejszenie normy wysiewu nasion. Na przykład zaprawianie nasion preparatem Apron XL 350 ES (metalaksyl) dzięki radykalnej ochronie przed zgorzelą siewek umożliwia zmniejszenie normy wysiewu o około 20 proc. Zastosowanie zaprawy Baytan Universal także pozwala na zmniejszenie normy wysiewu zbóż o około 15 proc.

W wyniku zaprawiania otrzymuje się zwykle bardziej wyrównane wschody roślin. Młode siewki rozwijają się lepiej, mniej chorują, szybciej rosną i w rezultacie wydają plony wyższej jakości. Dzięki ochronie przed chorobami racjonalne zaprawianie nasion w dużym stopniu ogranicza występowanie szkodliwych dla ludzi i zwierząt mikotoksyn.

Skuteczność zaprawiania zależy od właściwego doboru zaprawy i dokładnego wykonania zabiegu. Podstawowym warunkiem doboru właściwych zapraw jest dobra znajomość patogenów zagrażających roślinom, zwłaszcza w pierwszych fazach wzrostu. Ponieważ młode rośliny porażane są przez wiele chorób i szkodników, w nowoczesnej ochronie zaleca się stosowanie zapraw kilkuskładnikowych, o szerszym spektrum działania.

W wypadku stosowania tradycyjnej techniki zaprawiania najpierw należy dodać do nasion zaprawy fungicydowe i dokładnie wymieszać je w czasie pięciu minut. Jeżeli zalecany jest także insektycyd, należy go dodać po zaprawieniu fungicydami i ponownie zaprawiać przez pięć minut.