Mimo wieloletnich prób nie udało się wyhodować odmian ziemniaków odpornych na stonkę ani udanie zaaklimatyzować w Europie któregoś z wrogów naturalnych. Z tych też powodów skazani jesteśmy na niszczenie tego szkodnika środkami chemicznymi.

W obrocie handlowym dominują preparaty porażające układ nerwowy. Jedynie Nomolt 150 SCwyłamuje się z tego schematu. Mechanizm jego działania polega na zakłóceniu procesu wytwarzania chityny. Ogranicza to zakres jego użycia do niszczenia larw stonki. Na owady dorosłe jest jednak nieskuteczny. Chcąc zniszczyć oba stadia podczas jednego zabiegu, należy zastosować insektycydy porażające system nerwowy owadów. Ich oddziaływanie na układ nerwowy nie jest jednakowe. Preparaty zawierające związki fosforoorganiczne (np. Danadim 400 EC, Zolone 350 EC) lub karbaminiany (np. Marshal 250 EC) powodują porażenie ośrodka oddechowego. Pyretroidy jak, np. Decis 2,5 EC, Karate 025 EC,Fastac 100 EC, zakłócają funk-cjonowanie układu ruchu. Z kolei pochodna nereitoksyny (Bancol 50 WP) hamuje żerowanie.

Wybór środka uzależniony jest w dużym stopniu od czasu, jaki pozostaje między wykonaniem oprysku a zbiorem. W handlu są preparaty o długim okresie karencji, jak Chlormezyl 500 EC czy Nurelle D 550 EC, dla których wynosi on 30 dni. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do odmian bardzo wczesnych i wczesnych.

Należy także zwrócić uwagę na temperaturę panującą w momencie wykonywania oprysku. Gdy nie przekracza 180C, skuteczne są środki z grupy pyretroidów, jak np. Bulldock 025 EC, Fury 100 EW, Patriot 100 EC, Sherpa 100 EC. Jeśli temperatura jest wyższa, skuteczniejsze są karbaminiany – Marshal 250 CSi preparaty fosforoorganiczne: Donadim 400 EC (skuteczny tylko na larwy) i Zolone 350 EC.

Stonka ziemniaczana łatwo uodparnia się na stosowane substancje aktywne. Dlatego przy wyborze preparatu należy zwracać na to uwagę i przestrzegać zasady przemiennego ich stosowania. Zamiana Ammo 250 EC na Cyperkill Super 25 EC lub Sherpę 100 EC mija się z celem. Wszystkie te środki zawierają ten sam związek owadobójczy – cypermetrynę. Różnica między nimi polega jedynie na innej nazwie handlowej i cenie. Identycznym błędem staje się zamiana stosowanego wcześniej Decisu 2,5 EC na Patriot 100 EC. Tutaj substancją aktywną jest deltametryna.