Sprzedawca preparatów jest obowiązany do przekazania rolnikom informacji w opakowaniach o systemach zwrotu, zbiórki i odzysku opakowań. Musi ich także poinformować o odpowiednim postępowaniu z opakowaniami oraz znaczeniu zawartych na nich oznaczeń. Sprzedawca powinien to zrobić,  wywieszając odpowiednią informację w sklepie.


Kaucją objęte są opakowania preparatów toksycznych i bardzo toksycznych dla ludzi, pszczół i organizmów wodnych. Informacja o tym jest zamieszczona na etykiecie. Sprzedawcy mają obowiązek odbioru opakowań, na które nałożyli kaucję i jej zwrot rolnikowi. Stawki kaucji zależą od wielkości opakowań i wahają się od 1 do 10 zł za sztukę. Podczas zakupu środka należy wziąć od sprzedawcy i zachować dowód zakupu, który trzeba okazać przy zwrocie opakowań. Bez niego nie można zwrócić opakowania. Zwrotu opakowania można dokonać tylko w tym sklepie, w którym dokonano zakupu preparatu.


Rolnicy muszą pamiętać o starannym, trzykrotnym płukaniu opakowań przed ich zdaniem. Zwracane opakowania nie mogą zawierać resztek środków ochrony roślin. Brudne nie są przyjmowane! Opakowania nie mogą być także uszkodzone. Nie wolno zbytnio zwlekać z ich zwrotem. W sklepie podczas zakupu najlepiej jest zapytać, do kiedy można oddać opakowania i odzyskać kaucję.    

Informację o systemie zbierania opakowań można uzyskać w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin, Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa, tel. (022) 630 21 82, e-mail: psor@psor.pl

Źródło: "Farmer" 19/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!