Spośród wszystkich zaleceń zwalczania chwastów program ich niszczenia najszerzej jest opracowany dla zbóż. Nic w tym dziwnego, ponieważ uwzględnia kilka gatunków, w tym formy jare i ozime. Zdecydowanie więcej możliwości zastosowania herbicydów opracowano dla zbóż ozimych. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki ich biologicznego rozwoju. Zalecenia dotyczą dwóch zabiegów wykonywanych w terminach jesiennym i wiosennym. Chociażby z tej przyczyny program odchwaszczania zbóż jarych jest mniejszy. Jednak mniejszy nie oznacza mały. To blisko 200 wariantów zastosowania herbicydów. Część z nich się dubluje ze względu na znaczną liczbę generyków, preparatów z importu równoległego i marketingowych rejestracji takich samych preparatów pod innymi nazwami handlowymi.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że taki sam preparat nie oznacza identycznej rejestracji. Preparaty są badane w różnych warunkach, w różnych uprawach także w odmiennych terminach i dawkach. Wszystkie z tych badań spełniają warunki rejestracji i zgodnie z procedurami, na podstawie dostarczonych badań, są zaakceptowane do stosowania. Właśnie porównując te różnice, bardzo często uzyskujemy dokładną informację o danej substancji czynnej, co można wykorzystać w praktyce. Dlatego warto się zapoznać nie tylko z etykietą stosowanego preparatu, ale również z etykietami odpowiedników. Jedną z podstawowych różnic są stanowiska, w których przeprowadza się doświadczenia. W każdym z nich mogą występować inne gatunki chwastów. Stąd na poszczególnych listach chwastów wrażliwych niekoniecznie muszą się znajdować takie same gatunki. Zsumowanie tych danych często poszerza listę i daje szersze pojęcie o pełnej efektywności stosowanej substancji czynnej.

TYLKO HERBICYDY NALISTNE

Program ochrony zbóż jarych posiada jedną zasadniczą różnicę w porównaniu z wieloma innymi. Otóż, jak łatwo zauważyć, w ramach programu nie ma substancji czynnych stosowanych doglebowo. Zabiegi w zbożach jarych dokonuje się wyłącznie powschodowo. Zabiegi nalistne można natomiast wykonywać w długim okresie obejmującym fazę od pierwszego liścia, aż do momentu w pełni wykształconego liścia flagowego (BBCH 11-39). Poszczególne preparaty są zalecane w różnych przedziałach rozwojowych zbóż. Część z nich można stosować nieomalże przez ten cały okres. Przykładowo w przedziałach BBCH 11-37 (Axial = pinoksaden), BBCH 12-39 (Tomigan Forte 102,5 SE = florasulam + fluroksypyr) czy BBCH 13-39 (Biathlon 4 D = florasulam + tritosulfuron; Bluskay 500 SC, Mofat 500 SC, Tivmetix OD = metsulfuron metylu + tribenuron metylu). Oczywiście są również takie, które nieomalże należy stosować w "punkt", jak na przykład Attribut 70 WG (propoksykarbazon metylowy) zalecany w pełni krzewienia pszenicy.