Zboża jare są zagrożone dokładnie takimi samymi chorobami grzybowymi jak ozime, z tą tylko różnicą, że ich okres wegetacji jest dużo krótszy i bardzo często dotknięte są stresem suszy. Optymalna technologia ochrony zbóż jarych zazwyczaj zamyka się w dwóch zabiegach fungicydowych, przy mniejszych nakładach finansowych niż na zboża ozime. Oczywiście w okresach deszczowych, nakłady na preparaty powinny być zwiększone, w celu uzyskania jak najlepszej ochrony.

W ochronie jęczmienia jarego Syngenta rekomenduje dwa preparaty – zabieg T1 w fazie BBCH 31-32 TILT TURBO 575EC 0,8-1,0l/ha oraz zabieg T2 w fazie BBCH 37-39 BONTIMA 250EC 1,2-1,6l/ha. Technologia ta w pełni zabezpieczy jęczmień przed mączniakiem prawdziwym, plamistością siatkową, rynchosporiozą, ramularią i rdzą.

W przypadku ochrony pszenicy jarej (oraz innych zbóż jarych), zalecana ochrona to zabieg T1 w fazie BBCH 31-32 TILT TURBO 575EC 0,8-1,0l/ha, drugi zabieg T2, który w zależności od przebiegu pogody i zagrożenia chorobami możemy wykonać w okresie od pojawienia się liścia flagowego do fazy końca kłoszenia preparatem MENARA 410 EC. Jest to bardzo korzystna cenowo ochrona, która zabezpieczy pszenicę jarą przed wszystkimi najważniejszymi chorobami i pozwoli uzyskać jak największe plony przy wysokiej jakości ziarna.

Zboża jare często nie plonują tak wysoko jak ozime, natomiast charakteryzują się bardzo wysoką jakością ziarna. Żeby w pełni wykorzystać ich potencjał nie wolno zapominać o ochronie przed chorobami grzybowymi.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!