Liczba zwiększonych kombinacji wynika głównie z rejestracji identycznych herbicydów. Przede wszystkim rozróżniamy je po nazwach handlowych. Kryją się pod nimi preparaty zupełnie identyczne w stosunku do wcześniej zarejestrowanych albo bardzo podobne, o zmienionej formie użytkowej i/lub ilości substancji czynnej. W praktyce nie wnoszą nic nowego do ochrony oprócz ewentualnych korzystnych cen dla użytkowników.

Druga grupa to znane substancje czynne (s.cz.) rejestrowane w innych terminach niż dotychczasowe zalecenia, a także środki o zawężonym lub rozszerzonym zakresie możliwości stosowania w uprawach poszczególnych gatunków zbóż.

Kolejna grupa nowości to herbicydy, w których w formie mieszanin fabrycznych połączono substancje czynne do tej pory stosowane pojedynczo lub w mieszaninach zbiornikowych. Te "podobne’ warto przeanalizować w celu osiągnięcia szerszych informacji na temat działania poszczególnych s.cz.

RÓŻNE TERMINY

Część herbicydów z założenia ma dwa terminy rejestracji. Najczęściej są one przystosowane do zabiegów przedwschodowych i powschodowych od określonej fazy wzrostu zbóż. Podstawą takiej rejestracji jest "ominięcie" fazy wschodów (szpilkowania), podczas której roślina uprawna wykazuje największą wrażliwość na działanie herbicydów. Do takich substancji należy chlorosulfuron. Środki Glean 75 WG i Nuher 75 WG zalecane są po siewie oraz od pierwszego liścia właściwego do fazy początku strzelania w źdźbło. Przerwa jest minimalna. Podobnie pendimetalina z IPU w formie preparatu Maraton 375 SC zalecana jest bezpośrednio po siewie lub w fazie pierwszego i drugiego liścia. Równie krótka przerwa. Jeszcze krótszy okres między zabiegami jest zalecany podczas stosowania jednego z nowszych herbicydów Boxer Evo EC i Jura EC (prosufokarb + DFF). Zgodnie z etykietą preparaty te należy stosować od skiełkowania do momentu poprzedzającego wschody (BBCH 01-09) lub od szpilkowania do fazy trzech liści (BBCH 10-13). W tym przypadku praktycznie trudno dopatrzyć się przerwy.

RÓŻNE TERMINY II