Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Wszyscy finaliści otrzymają możliwość odbycia stażu naukowego w IChF PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2014/15, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką, jeszcze tylko przez trzy tygodnie mogą zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii. Od pierwszej edycji konkurs jest objęty honorowym patronatem prof. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Młodzi naukowcy mogą nadsyłać swoje prace do 16 października, za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na laureata Złotego Medalu Chemii czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych.

Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

– Polscy uczeni wnieśli wybitny wkład w rozwój naszej cywilizacji – mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN. – To bardzo ważne, aby przyszłe pokolenia polskich naukowców mogły i chciały dokonywać równie przełomowych odkryć. Organizując konkurs Złoty Medal Chemii chcemy im w tym pomóc.

Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. W tym roku po raz pierwszy przyznane zostaną wyróżnienia w kategoriach: rolnictwo i żywność, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

– Chcielibyśmy przyznać wyróżnienia w nowych kategoriach tematycznych, ponieważ zagadnienia z zakresu rolnictwa i odżywiania, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych odpowiadają na największe potrzeby świata i stanowią fundamenty strategii rozwoju firmy DuPont – mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland.