Zagrożeniem dla upraw w czasie kwitnienia rzepaku są szkodniki łuszczynowe, takie jak pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik. Straty plonu w wyniku żerowania tych patogenów sięgają od 2 do 10 dt/ha, przy czym wielkość ta jest uzależniona od nasilenia wystąpienia patogenów w danym rejonie. Z badań wynika, że z każdym rokiem zwiększa się udział uszkodzonych łuszczyn, zwłaszcza na brzegach pola. Optymalnym terminem zwalczania tych agrofagów jest okres opadania płatków kwiatowych i wykształcania się pierwszych łuszczyn. W przypadku, kiedy agrofagi występują na plantacji masowo, zabieg ochrony trzeba powtórzyć po upływie 7-10 dni. Uszkodzenia powodowane zarówno przez chowacza, jak i pryszczarka są bowiem bramą wejściową dla groźnych chorób rzepaku: suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni i czerni krzyżowych.

Cała gama środków

Największą grupę środków przeciwko tym szkodnikom stanowią pyretroidy. Działają one najlepiej w temperaturze poniżej 20°C, dlatego oprysk powinno się wykonywać wieczorem, również ze względu na pszczoły, po ich oblocie. Większość środków jest bowiem toksyczna dla pszczół, dlatego w niektórych przypadkach należy przestrzegać okresu prewencji dla tych pożytecznych owadów. W tym celu trzeba zapoznawać się z treścią etykiety-instrukcji używanych preparatów. Trzy środki aplikowane przeciwko szkodnikom łuszczynowym: Acetamip 20 SP, Mospilan 20 SP i Sumitox 20 SP należą do grupy pochodnych neonikotynoidów. Proteus 110 OD to insektycyd, który zawiera zarówno substancję aktywną z grupy pyretroidów, jak i z chloronikotynyli. Trebon 30 EC zawiera z kolei związek z grupy eterów arylo-propylowych.

Ażeby przewidzieć pojaw szkodników, trzeba obserwować plantację oraz sprawdzać komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla poszczególnych powiatów. Plantacje powinno się lustrować 2-3 razy w tygodniu, najlepiej w dziesięciu różnych punktach oddalonych od siebie o ok. 20 metrów. W każdym z tych punktów powinno się sprawdzić 25 roślin. Szkodniki trzeba wytrząsnąć z pąków kwiatowych na dużą białą kartkę papieru. Próg szkodliwości dla chowacza podobnika to 4 chrząszcze na 25 roślinach w okresie kwitnienia rzepaku. Dla pryszczarka natomiast przyjmuje się pojawienie się 1 dorosłego owada  na 4 roślinach w okresie opadania płatków kwiatowych.