Wzorem lat ubiegłych firma Syngenta rozpoczęła cykl spotkać z rolnikami podczas zimowych konferencji. Zaplanowanych jest pięć lokalizacji w następujących województwach – warmińsko- mazurskim, zachodnio – pomorskim, lubelskim, dolnośląskim i mazowieckim. Pierwsza z nich odbyła się w Iławie.

Przebieg warunków meteorologicznych w sezonie wegetacyjnym w 2016 roku nie należał do najlepszych. Początkowe wymarznięcia na początku roku negatywnie odbiły się na rzepaku ozimym oraz susza w okresie intensywnej wegetacji III- IX miała swoje oddziaływanie na zbiory. Jak wspomniał prelegent dr Andrzej Bruderek z Syngenta okres siewów ozimin był trudny. W przypadku rzepaku ze względu na suszę wschody roślin były nierównomierne. Natomiast dla zbóż sytuacja w okresie wschodów była niewiele lepsza z powodu niskich temperatur, które znacznie utrudniły prawidłowe rozkrzewienie przed zimą. Jak podkreślił przedmówca stan rzepaku na dzień 25.01 w rejonie północno-wschodniej Polski jest rekordowo dobry.

Opóźnienia siewu jakie nastąpiły w okresie jesiennym podniosły zagrożenie kiły kapusty. Ze strony szkodników zaobserwowano duże naloty śmietki kapuścianej oraz mszycy brzoskwinowo – ziemniaczanej. Prelegent podkreślił, że w okresie wiosennym należy zwrócić uwagę na występowanie suchej zgniliny kapustnych oraz szarej pleśniej.

Po ruszeniu wegetacji   konieczna będzie ocena przezimowania upraw rzepaku w tym określenie obsady roślin, zbadanie średnicy szyjki korzeniowej. Na podstawie tego wykonać nawożenie startowe N. W przypadku ochrony rzepaku ozimego jak wskazał Przemysław Urbaniak zaleca się stosowanie preparatu Toprex który spełnia funkcję regulacyjne oraz zabezpiecza przed chorobami np. suchą zgnilizą kapustnych, czernią krzyżowych oraz szarą pleśnią. W okresie późniejszym tzn. od początku do końca fazy kwitnienia BBCH 60 – 69 można zastosować Amistar Xtra.

Według oceny dr Andrzeja Bruderka wykopane próbki zbóż wskazują na bardzo dobry stan przezimowania. Odmiany pszenicy o zimotrwałości 4 pkt charakteryzują się dobrym przyrostem tkanki. Podobnie dobrą kondycję wykazuje jęczmień hybrydowy. Aktualnie jest on w fazie  5-6 rozgałęzień. Najgorsza sytuacja występuje u roślin, które weszły w fazę 3 liści są one wciąż narażone na wymarzniecie. Na plantacjach, które przetrwają niezbędne będzie zabiegu dokrzewiania zbóż w celu uzyskania krzewistości produkcyjnej. Przed tym należy pamiętać o nawożeniu azotem. Jak zaznaczył Marcin Bednarczyk pszenice, które nie wykształciły 4 liści powinny zostać wsparte przez wykonanie tego zabiegu. W fazie 21 – 25 zaleca się użycie preparatu Moddus Start 250 DC. W późniejszej fazie 29 -30  stosowanie Moddusa 250 EC wpływa na skrócenie międzywęźli, zaś w okresie 37 – 39 można przeprowadzić zabieg korekcyjny skracający dokłosie.