Nowe rozporządzenie określa między innymi minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin, przy korzystaniu z naziemnych opryskiwaczy ciągnikowych i samojezdnych:

- co najmniej 20 m od pasiek,

- co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, (w przypadku stosowania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych),

- co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych, oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin (w przypadku stosowania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych),

- co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, (w przypadku stosowania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych),

Przy czym odległości od zbiorników i cieków wodnych powinny być mierzone w linii prostej od krawędzi koryta naturalnego cieku wodnego, kanału lub rowu lub górnej krawędzi misy zbiornika wodnego.

Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Rozporządzenie zawiera również nowe wytyczne w przypadku stosowaniu różnego rodzaju sprzętu agrolotniczego.

Podobał się artykuł? Podziel się!