Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
 160 zł w przypadku roślin strączkowych,
 500 zł w przypadku ziemniaków.

Gatunki objęte dopłatą oraz minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg;
 odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 pszenicy twardej - 150 kg;
 odmiany populacyjnej żyta - 90 kg;
 odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
 odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;
 odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 pszenżyta - 150 kg;
 owsa zwyczajnego - 150 kg;
 owsa nagiego - 120 kg;
 owsa szorstkiego - 80 kg;
łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg;
 grochu siewnego - 200 kg;
 bobiku - 270 kg
 wyki siewnej - 80 kg;
 soi - 120 kg;
 ziemniaka - 2000 kg;
 mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych - 140 kg.

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami (fakturą zakupu) należy złożyć w siedzibie ARR. Na stornie ARR pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja „ELF", służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.
Pomoc de minimis dla jednego producenta rolnego nie może przekroczyć 15 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych, liczonych łącznie z rokiem, w którym został złożony wniosek o przyznanie dopłaty.

Podobał się artykuł? Podziel się!