- Sprzedaż środków ochrony roślin na rynku krajowym w 2013 r. wyniosła 22,2 tys. ton w przeliczeniu na substancję czynną i była o 1,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Udział preparatów pochodzących z importu wyniósł 80 proc., a pozostałe 20 proc. stanowiły preparaty wyprodukowane w kraju – podaje IERiGŻ.

Średnioroczny wzrost krajowych cen pestycydów w 2014 r. wyniósł 2 proc., natomiast w grudniu 2014 r. ceny były średnio o 1,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

- Wartość sprzedaży środków ochrony roślin na świecie wyniosła w 2013 r. 54,2 mld USD i była o 9,4 proc. większa w porównaniu z rokiem poprzednim. Na wzrost sprzedaży wpłynęła korzystna koniunktura na rynku zbóż i roślin oleistych w pierwszej połowie 2013 r. Sprzedaż pestycydów w Unii Europejskiej wzrosła o 5,2 proc. do 8,9 mld EUR – informuje Instytut.

Podobał się artykuł? Podziel się!