Dobór odpowiedniego środka do zwalczania tego szkodnika coraz częściej jest dla nich trudny, a ich opinie na temat efektywności zalecanych środków są zróżnicowane i często diametralnie różne. Te same środki nawet w tych samych rejonach działają raz lepiej raz gorzej w zależności od warunków klimatycznych i środowiskowych, jednak żaden nie działa tak jakby tego rolnicy oczekiwali. Dla dobrej ochrony rzepaku potrzebne są 2, 3 a nawet 4 chemiczne zabiegi w sezonie, choć zdarza się, że i to nie wystarcza. Tak, jak w każdej dziedzinie, gdzie działalność człowieka wiąże się z oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, działaniom tym towarzyszą dynamiczne zmiany czynników modyfikujących. Ochrona roślin jako element technologii uprawy każdej rośliny rolniczej jest dynamiczną i trudną dziedziną, ponieważ często zaskakują nas nowe zjawiska wymagające szybkich rozwiązań.

Zjawisko odporności słodyszka rzepakowego, od kilku lat występuje w różnym nasileniu w wielu rejonach Polski i niepokoi zarówno rolników jak i producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin. Firmy poważnie traktujące swoich klientów poddają zalecane środki dokładnej analizie w celu sprawdzenia ich efektywności i rozpoznania wszystkich możliwych czynników wpływających na ich skuteczność. Wprowadza się modyfikacje formulacji, mieszaniny, ale chodzi też o to by uniknąć niesprawdzonych lub niepełnych informacji, a nawet plotek cieszących konkurencję. W Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu w ostatnich latach badano wiele zalecanych do zwalczania słodyszka rzepakowego środków. Były to głównie preparaty z grupy pyretroidów, które od ponad 25 lat, w największej liczbie, zalecane są do ochrony rzepaku przed słodyszkiem rzepakowym i które pierwsze w opinii rolników wykazywały słabszą skuteczność w zwalczaniu tego szkodnika.

Wyniki badań IOR w kierunku odporności słodyszka rzepakowego potwierdziły te opinie. Słodyszek faktycznie wykazuje odporność na wiele substancji aktywnych pyretroidów, jednak badania wykazały duże zróżnicowanie efektywności poszczególnych substancji aktywnych. Na przykład bifentryna była najlepiej działającą w badaniach IOR substancją aktywną pyretroidów. Wrażliwość słodyszka, a więc i efekt zabiegu zależy zarówno od struktury chemicznej jak i formulacji poszczególnych środków zawierających pyretroidy i właściwe zastosowanie ich w ochronie rzepaku przed słodyszkiem nie musi oznaczać fiaska. Decydując się na użycie pyretroidu musimy jednak pamiętać by zabieg przeprowadzić bardzo precyzyjnie, w optymalnej fazie wzrostu rośliny, w warunkach optymalnej temperatury i przy prognozie bezdeszczowej pogody przez minimum 24 godziny.